ติดตามความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

เที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
การบริการ AF Connect จะติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆแบบเรียลไทม์

บริการการเดินทางที่ช่วยให้ท่านอุ่นใจ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลก

ด้วยบริการในระบบ AF Connect เราจะติดต่อท่านทันทีทางโทรศัพท์ หรืออีเมลล์เพื่อให้ท่านรับทราบข้อมูลการล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่อง รวมทั้งความล่าช้าในการนำส่งสัมภาระ
ในกรณีที่จำเป็น เราจะยังมีทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาให้ท่าน (เวลาใหม่ เที่ยวบินใหม่ ฯลฯ) * บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า

* เริ่มภายใน 14 วันก่อนการเดินทางของท่านในเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ฮอบ!, แอร์คอร์ซิกา หรือ ซิตี้เจ็ท
สำหรับเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่ดำเนินการโดย SkyTeam ทางเราจะติดต่อท่านก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง

แจ้งให้เราทราบถึงวิธีในการติดต่อท่าน

เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายในระหว่างการเดินทางของท่าน
เมื่อท่านทำการจองเที่ยวบิน โปรดให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลล์ที่ท่านจะใช้ในระหว่างการเดินทาง
ไม่ว่าท่านจะอยู่ทีใดในโลก ไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือ หลังการเดิน ทางของท่าน เราจะสามารถติดต่อท่านได้ทันที

แต่หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อทำการจองบัตรโดยสาร ท่านอาจจะ ให้รายละเอียดการติดต่อ เวลาใดก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยเลือกในส่วน แสดงรายการ/ ปรับปรุงข้อมูลการจอง
บริการรูปแบบใหม่:เพื่อประหยัดเวลาสำหรับการจองเที่ยวบินในอนาคตของท่าน ท่านสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยการสร้าง\{j}บัญชีข้อมูลของฉัน บัญชีของฉัน หมายเหตุ: ข้อสำคัญท่านจะต้องระบุรหัสประเทศเมื่อใส่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
ท่านเป็นสมาชิก Flying Blue แล้วหรือยัง
โปรดสละเวลาสักครู่ในการปรับปรุงรายละเอียดการติดต่อของท่าน
สำหรับข้อมูลของเที่ยวบินของเราทั่วหมด โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราหรือไปที่ mobile.airfrance.com ได้ตลอดเวลา
กลับไปด้านบนของหน้า