การเปลี่ยนเที่ยวบินที่ สนามบินปารีสชาร์ลส์เดอโกลล์

การหาอาคารผู้โดยสารที่ต้องการ

ดาวน์โหลดแผนที่อาคารอาคารผู้โดยสาร 2 (PDF, 1 Mb)
ท่านสามารถตรวจสอบอาคารผู้โดยสารขาออกและขาเข้า
ที่เพจแจ้งสถานะเที่ยวบิน มีการอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ในรายการด้านล่าง (สำหรับเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์เท่านั้น)
กลับไปด้านบนของหน้า