จุดตรวจความปลอดภัย

ในทุกสนามบิน ท่านต้องผ่านจุดตรวจความปลอดภัยก่อนไปยังทางขึ้นเครื่องและตัวเครื่องบิน
ขั้นตอนนี้จะช่วยให้มั่นใจว่า เครื่องบินของท่านจะปราศจากวัตถุใดๆ ที่อาจทำให้มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของท่านเมื่อท่านอยู่ในเที่ยวบิน
ที่บริเวณจุดตรวจความปลอดภัย คุณต้องแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องกับเจ้าหน้าที่ และผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยไป

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระที่นำติดตัวมา

ของเหลวและสินค้าต้องห้าม:

ท่านควรรับทราบก่อนการเดินทาง
สิ่งของบางรายการต้องห้ามในห้องโดยสาร ได้แก่:


  • ใบมีดและของมีคม ของแข็งที่ไม่มีคม สิ่งของที่เป็นโลหะ หรือมิใช่โลหะที่อาจใช้เป็นอาวุธได้ (ตัวอย่างเช่น: กรรไกรตัดเล็บ ใบมีดโกน ฯลฯ .),


  • อาวุธปืน


  • อาวุธเพื่อการล่าสัตว์และกีฬา ตลับลูกปืนและลูกกระสุนปืน


  • ขวดน้ำหอมขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร / 3.4 ออนซ์.,


  • เครื่องสำอางที่เป็นสเปรย์ขนาดบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร / 3.4 ออนซ์
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นต้องยึดสิ่งของตามรายการเหล่านี้เพื่อนำไปทำลาย

เราจะสามารถประหยัดเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบสัมภาระได้อย่างไร ?

หากท่านมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

กรุณาติดต่อบริการ Saphir
เพื่อรับความช่วยเหลือ
แสดงสิ่งของตามรายการต่อไปนี้แยกต่างหากจากกระเป๋าถือของคุณ:


  • ของเหลว (ขนาด 100 มล. / 3.4 ออนซ์ ขึ้นไป) ใส่ในถุงพลาสติกใส ที่ปิดผนึก


  • นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของท่านออกจากกระเป๋า


  • ถอดเสื้อโค้ทและแจ๊คเก็ต


  • วัตถที่เป็นโลหะใด ๆ (อาทิ กุญแจ เหรียญ เข็มขัด ฯลฯ)


  • วัตถุอื่น ๆ ที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รองเท้า ฯลฯ)

หากท่านเดินทางด้วยอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ (เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ฯลฯ), ท่านจะต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบรับรองแพทย์ ใบสั่งยาที่ระบุในนามของท่าน ฯลฯ) แก่เจ้าหน้าที่สนามบินที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
กลับไปด้านบนของหน้า