เชื่อมต่อที่ปารีส

ท่านต้องต่อเที่ยวบินเมื่อเดินทางมาถึงกรุงปารีสใช่หรือไม่
เราจะให้ข้อมูลที่ท่านต้องการทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างสนามบิน ทั้งเรืองเส้นทาง ขั้นตอนศุลกากร และบริการต่างๆ การเพื่อให้ท่านสามารถเดินทางต่อได้อย่างสะดวกสบาย และจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินปารีสชาร์ลส์เดอโกลล์และปารีสออร์ลี
วีซ่า หนังสือเดินทาง พิธีการตรวจคนเข้าเมือง:
เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยใหท่านเตรียมพร้อมได้เป็นอย่างดีสำหรับการเดินทาง

ท่านเดินทางมาจากประเทศ

การขนส่งสัตว์ในครอบครอง
ถ้าท่านมีการขนส่งสัตว์เลี้ยงในครอบครอง และมีการต่อเที่ยวบินในปารีส กรุณาเผื่อเวลาให้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงระหว่างเที่ยวบินของท่าน: เมื่อท่านมาถึง ท่านต้องผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำสัมภาระของและสัตว์เลี้ยงของท่านไปจัดเก็บในพื้นที่จัดส่งสัมภาระ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านมีเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเข้าประเทศฝรั่งเศส และอย่าลืมนำอาหารสัตว์เลี้ยงมาด้วยหากจำเป็น
ท่านสามารถเช็คอินสำหรับเที่ยวบินต่อไป

กลับไปด้านบนของหน้า