กำหนดเวลา

ตารางการบินที่ตรงตามกำหนดเวลาถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้โดยสารและสำหรับเราเช่นเดียวกัน
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เที่ยวบินบินตามกำหนดเวลาได้โดยจดจำกำหนดเวลา 3 ประการต่อไปนี้ทุกครั้งที่เดินทาง:

  • กำหนดเวลาเช็คอิน: กำหนดเวลาที่ท่านจะไม่สามารถเช็คอินหรือกระเป๋าสัมภาระได้อีก

  • กำหนดเวลาขึ้นเครื่อง: เวลาที่ประตูเครื่องบินปิดลง

  • กำหนดเวลาออกเดินทาง: เวลาที่เครื่องบินถอยออกจากประตูทางออกเพื่อเตรียมบินขึ้น
    ท่านสามารถดูตารางการบินที่อัพเดตล่าสุด (ขาออกและขาเข้า) แบบเรียลไทม์ในหน้า“ตารางเวลาเที่ยวบิน”

กำหนดเวลาเช็คอิน

เที่ยวบินที่เดินทางจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป

เมนูรายการเลือกแบบดึงลงด้านล่างนี้แสดงกำหนดเวลาเช็คอินตามสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทางของท่าน
โปรดนำบุตรหลานของท่านไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 30 นาทีก่อนกำหนดเวลาเช็คอินของเที่ยวบิน มิฉะนั้น บุตรหลานของท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินจากประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป

เมนูรายการเลือกแบบดึงลงด้านล่างนี้แสดงกำหนดเวลาเช็คอินตามสนามบินต้นทางภายในประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรปและปลายทางของท่าน
โปรดนำบุตรหลานของท่านไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 30 นาทีก่อนกำหนดเวลาเช็คอินของเที่ยวบิน มิฉะนั้น บุตรหลานของท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

กำหนดเวลาสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่อง (Last Call)

ในกรณีที่ท่านได้เช็คอินขึ้นเครื่องผ่านระบบออนไลน์และเดินทางโดยไม่มีกระเป๋าสัมภาระที่ต้องการเช็คอินไว้ใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถไปที่ประตูทางออกได้เลยก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่อง โปรดทราบว่าผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ภายหลังจากที่เลยกำหนดเวลาสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่องแล้ว


  • 15 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ระหว่างปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) และปลายทางภายในประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป


  • 20 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก สำหรับทุกเที่ยวบิน

กลับไปด้านบนของหน้า