ผู้โดยสารที่มีรูปร่างใหญ่

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางพร้อมด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับสายการบินแอร์ฟร้านซ์* โดยเลือกสำรองที่นั่งเพิ่มเติม พร้อมรับส่วนลด 25 % สำหรับชั้นประหยัด
สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารสำหรับที่นั่งที่สองของท่านอย่างเต็มจำนวน ในกรณีที่มีที่นั่งว่างอยู่ในห้องโดยสารที่ท่านสำรองที่นั่ง

*สำหรับเที่ยวบินโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่มีลูกเรือของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

ท่านคิดว่าท่านจำเป็นต้องใช้ที่นั่ง 2 ที่หรือไม่

ความกว้างระหว่างพนักวางแขนทั้งสองโดยประมาณคือ:


  • 40-45 ซม.(16-17 นิ้ว) ในห้องโดยสารชั้นประหยัดและ ประหยัดแบบพรีเมี่ยม* ซึ่งเท่ากับขนาดเอวสูงสุดประมาณ 135 ซม. (53 นิ้ว);

  • 47-48 ซม.(18.5 นิ้ว) ในห้องโดยสารชั้นธุรกิจและประหยัดแบบพรีเมี่ยม** ซึ่งเท่ากับขนาดเอวสูงสุดประมาณ 150 ซม. (59 นิ้ว);

  • 50-53 ซม.(20-21 นิ้ว) ในห้องโดยสารชั้นหนึ่ง
    (La Première / First) และ ชั้นธุรกิจ (Business) ** ซึ่งเท่ากับขนาดเอวสูงสุดประมาณ 200 ซม. (79 นิ้ว);เราขอแนะนำให้ท่านสำรองที่นั่งที่สองในกรณีที่ท่านมีขนาดเอวเกินกว่าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะได้รับการรับรองว่าจะมีที่นั่งว่างถัดจากที่นั่งของท่าน เพื่อความสบายและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

*ยุโรป แอฟริกาเหนือ (ยกเว้นอัลเจียร์ส) อิสราเอล
**สำหรับเที่ยวบินระยะไกล

วิธีการสำรองที่นั่งที่สอง

ติดต่อ Saphir
เราขอแนะนำให้ท่านสำรองที่นั่งผ่าน Air France Saphir ซึ่งเป็นบริการสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ หรือสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วได้เช่นกัน
การสำรองที่นั่งจำนวนสองที่สำหรับผู้โดยสารเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถกระทำผ่านระบบออนไลน์ได้
สำหรับการสำรองที่นั่งที่สอง จะมีส่วนลดจำนวน 25%
สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารสำหรับที่นั่งที่สองของท่านอย่างเต็มจำนวน ในกรณีที่มีที่นั่งว่างอยู่ในห้องโดยสารชั้นประหยัด (Economy) อย่างน้อยหนึ่งที่นั่ง เพียงแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนผ่านแผนกบริการลูกค้าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่
เพื่อความปลอดภัย หากที่นั่งในเที่ยวบินนั้นๆ เต็มทุกที่นั่ง และท่านมิได้สำรองที่นั่งที่สองไว้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องหากท่านไม่สามารถนั่งอย่างสบายในที่นั่งเพียงหนึ่งที่ของท่านได้

*ที่นั่งที่สองจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและได้รับส่วนลด 25% จากอัตราค่าโดยสารสำหรับที่นั่งแรกของผู้โดยสารนั้นๆ

การเช็คอินที่สนามบิน

ท่านจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน ในขณะนี้ ยังไม่สามารถเช็คอินผ่านระบบออนไลน์หรือเช็คอินโดยใช้เคาน์เตอร์บริการตัวเอง (Interactive kiosk) ได้

หมายเหตุ: ไม่มีการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งที่สอง

การขอรับเงินคืนสำหรับที่นั่งที่สอง

ในกรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งเพิ่มเติมไว้แล้ว สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะคืนเงินค่าตั๋วโดยสารสำหรับที่นั่งที่สองของท่านอย่างเต็มจำนวนหากยังมีที่นั่งว่างอยู่ในห้องโดยสารชั้นประหยัด
ในการขอรับเงินคืนสำหรับที่นั่งที่สอง ท่านสามารถ:


  • กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืนออนไลน์ ซึ่งอยู่ในหมวด “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ โดยระบุหมายเลขเที่ยวบิน วันเดินทาง และหมายเลขตั๋วของท่าน

  • ส่งแบบฟอร์มขอรับเงินคืนผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) ของท่าน

กลับไปด้านบนของหน้า