การเคลื่อนไหวและความบกพร่องอื่น ๆ ที่ลดลง

สายการบินแอร์ฟร้านซ์ให้บริการเพื่อความต้องการของผู้โดยสารที่มีความพิการและมีปัญหาด้านการเคลื่อนทีโดยเฉพาะเช่นขั้นตอนการจองที่ง่ายดายความช่วยเหลือที่สนามบินความช่วยเหลือด้านสัมภาระอุปกรณ์พิเศษบนเครื่องและอื่นๆมากมาย
ท่านสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวลไปกับสายการบินแอร์ฟร้านซ์
ดาวน์โหลดคู่มือ (PDF, 384 kb)
ท่านมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวชั่วคราวหรือไม่
กรุณาติดต่อบริการ Saphir เพื่อรับความช่วยเหลือ
พนักงานของเราซึ่งได้รับการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพมาเป็นอย่างดีจะได้รับข้อมูลว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวด้วย
พนักงานจะทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในด้านใดและจะทำทุกอย่างเพื่อท่านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางกับสายการบินของเรา


อย่างไรก็ตามพนักงานจะไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการรับประทานอาหารการรับเครื่องดื่มการทานยาการเข้าห้องน้ำหรือความช่วยเหลือในธุระหรือสุขสภาวะส่วนตัว
ดังนั้นผู้โดยสารทุพพลภาพควรจะสามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นในระหว่างการเดินทางได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพนักงาน


ถ้าไม่สามารถดูแลตัวเองในเรื่องส่วนตัวตามที่ระบุข้างต้นนี้ได้ ควรมีผู้ร่วมทางด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆบนเครื่อง

การนั่งในที่นั่งบนเครื่อง

Installation à bord
ที่นั่งบนเครื่องส่วนใหญมีที่วางแขนที่พับได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุพพลภาพหรือมีปัญหาการเคลื่อนไหว


ท่านสามารถเลือกที่นั่งของท่านตามความต้องการได้ยกเว้นที่นั่งอยู่ติดกับทางออกฉุกเฉิน *


บนเครื่องบินรุ่นล่าสุดของเราเลขที่นั่งจะแสดงด้วยอักษรเบรลล์

* ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถเลือกที่นั่งชั้นบนของโบอิ้ง 747 ได้

การเคลื่อนที่ภายในห้องโดยสาร

บนเครื่องบินทุกลำของเราจะมีรถเข็นไว้บริการทำให้ท่านสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆของห้องโดยสารได้โดยง่ายตลอดเที่ยวบิน


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เครื่องมือผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวบนหน้าเวปไซด์ แถบ

อุปกรณ์และบริการพิเศษ

แจ้งความต้องการอาหารพิเศษ
ทางเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินที่บินระยะไกลหรือระยะกลางทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบให้ผู้โดยสารทีมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
สำหรับเครื่องบินที่ไม่มีห้องน้ำในลักษณะดังกล่าวจะมีผ้าม่านกั้นด้านหน้าของห้องน้ำซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเครื่องสำหรับเวลาที่ท่านต้องการทำธุระส่วนตัว


ในเที่ยวบินส่วนใหญที่ใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง 20 นาทีท่านสามารถสั่งอาหารพิเศษให้ตรงตามข้อจำกัดหรือการควบคุมอาหารของท่านได้ (อาหารที่ปราศจากเกลืออาหารที่ปราศจากน้ำตาลฯลฯ)
เพียงแจ้งความต้องการอาหารพิเศษในระหว่างการสำรองที่นั่งและก่อนเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

กลับไปด้านบนของหน้า