การเคลื่อนไหวและความบกพร่องอื่น ๆ ที่ลดลง

แอร์ฟร้านซ์มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่มีความพิการและมีความคล่องตัวลดลง อาทิ ขั้นตอนการสำรองที่นั่งที่สะดวกและง่ายดาย บริการความช่วยเหลือ ณ สนามบิน บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ อุปกรณ์พิเศษบนเครื่องบิน และอื่นๆ อีกมากมาย แอร์ฟร้านซ์ช่วยให้ท่านเดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล
ดาวน์โหลดคู่มือ (PDF, 384 kb)
ความคล่องตัวในการเดินทางของท่านลดลงเพียงชั่วคราวใช่หรือไม่ โปรดติดต่อ Saphir เพื่อรับความช่วยเหลือจากเรา
สนามบินทุกแห่งมีบริการความช่วยเหลือพิเศษ ตามลักษณะความพิการและสภาวะทางร่างกายของท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือ บริการของเราจะช่วยให้ท่าน:

 • เดินทางไปมาภายในสนามบิน,

 • เดินทางไปเช็คอินผู้โดยสาร เช็คอินกระเป๋าสัมภาระ และอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวต่างๆ,

 • เดินทางไปยังเครื่องบิน,

 • ขึ้นเครื่องและนั่งบนเครื่องบิน,

 • ออกจากเครื่องบิน,

 • รับกระเป๋าสัมภาระและอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว,

 • ออกจากสนามบินในสนามบินภายในสหภาพยุโรป บริการความช่วยเหลือนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการสนามบิน ตาม มาตรการของ European Ruling 1107/2006 (ภาษาฝรั่งเศส PDF, 105 kb)

การเดินทางไปและกลับจากสนามบิน

เครื่องบิน
มีบริษัทซึ่งให้บริการขนส่งและรับส่งส่วนตัว 2 แห่งในประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป

 • Age d´Or Services: ท่านควรติดต่อเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

 • Ulysse: ท่านควรติดต่อเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางหากต้องการรายละเอียดในการติดต่อบริษัทเหล่านี้ หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ โปรดติดต่อตัวแทนของ Saphir ทั้งสองบริษัทมีส่วนลด 10% สำหรับผู้โดยสารของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่มีความคล่องตัวลดลง หรือที่มีอายุเกิน 60 ปี (โดยจะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารสรุปรายละเอียดการเดินทาง)

บริการดังกล่าวครอบคลุมการเดินทางของผู้ร่วมเดินทาง 1 หรือ 2 คน สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ฝึกไว้เพื่อช่วยเหลือ 1 ตัว บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ บริการช่วยล็อกบ้านของท่านก่อนเดินทาง การเดินทางจากสนามบินกลับบ้าน หรือจากบ้านไปยังสนามบิน รวมทั้งบริการนำทางท่านไปยังเคาน์เตอร์บริการลูกค้าที่สนามบินและการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระ

นอกจากนี้ ท่านจะยังได้รับบริการความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องการเดินซื้อสินค้าในสถานที่สาธารณะ

หมายเหตุ: Ulysse มีพาหนะพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวลดลงโดยเฉพาะ

เช็คอิน

ผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น
แอร์ฟร้านซ์ขอแนะนำให้ท่านเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อท่านจะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

สนามบินบางแห่งจะมีป้ายบอกทางพิเศษเพื่อช่วยให้ท่านเดินทางไปมาภายในสนามบินได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา นอกจากนี้ ยังมีช่องทางด่วนพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวลดลงเพื่อลดเวลาที่ท่านต้องรอคอยในขณะเช็คอินและในจุดตรวจสอบต่างๆ ภายในสนามบิน (จุดตรวจสอบโดยตำรวจ จุดตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ)

ท่านสามารถ เช็คอินผ่านระบบออนไลน์ หรือที่สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นที่

 • เคาน์เตอร์บริการลูกค้าของสนามบิน,

 • เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Interactive kiosk)ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นหรือที่เดินทางพร้อมด้วยสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือจะต้องรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) ที่เคาน์เตอร์ “บริการลูกค้า” ของสนามบินเพื่อท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ

กระเป๋าสัมภาระ
หากท่านมีสัมภาระที่มี น้ำหนักเกิน ตามเกณฑ์สำหรับตั๋วโดยสารของท่าน ท่านสามารถเช็คอินสิ่งต่อไปนี้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

 • อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับช่วยในการเคลื่อนไหว 2 ชิ้น (เก้าอี้รถเข็น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยในการเดินทางส่วนตัว ฯลฯ)

 • กระเป๋าสัมภาระเพิ่มเติม 1 ใบซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก./50 ปอนด์ สำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ โดยกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กก./26.5 ปอนด์ และมีขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม./ 21 x 13 x 9 นิ้ว

ท่านจะต้องถือกระเป๋าสัมภาระสำหรับติดตัวขึ้นเครื่องนับตั้งแต่เช็คอิน โดยจะมีการติดป้ายชื่อเพื่อระบุเจ้าของได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: หากท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนื่องจากมีความคล่องตัวลดลงและท่านต้องเดินทางกับเด็กตามลำพัง โปรดแจ้งพนักงานเมื่อทำการสำรองที่นั่งและติดต่อตัวแทนของ Saphir

สิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน (Priority boarding)

การขึ้นเครื่อง
หากท่านเดินทางพร้อมด้วยเก้าอี้รถเข็นหรือได้แจ้งความประสงค์ในการรับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สายการบินแอร์ฟร้านซ์ให้สิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน (Priority boarding) แด่ท่าน ในกรณีที่สามารถทำได้

สิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน (Priority boarding) จะช่วยให้ท่านสามารถขึ้นเครื่องและนั่งบนเครื่องบินได้ก่อนผู้โดยสารอื่นๆ นอกจากนี้ ท่านยังจะได้รับการต้อนรับ พร้อมข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์จากลูกเรือ

การเปลี่ยนเครื่อง

การเตรียมการแวะพักระหว่างเที่ยวบิน
หากท่านจำเป็นต้องเดินทางระหว่างสนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกลล์ (Paris-Charles de Gaulle) และสนามบินปารีส-ออร์ลี ตะวันตก (Paris-Orly Ouest) และไม่สามารถใช้บริการรถโค้ชของสายการบินแอร์ฟร้านซ์เนื่องจากความพิการทางร่างกาย ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการใช้บริการดังกล่าว โปรดติดต่อเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

นอกจากนี้ ยังมีบริการความช่วยเหลือในกรณีที่ท่านเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเดียวกันทั้งสองเที่ยวบิน

ระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกลล์ (Paris-Charles de Gaulle)
เมื่อท่านสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกลล์ (Paris-Charles de Gaulle) โปรดทราบว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอเที่ยวบินอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ท่าอากาศยานปารีส (Aéroports de Paris) เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อเครื่องของท่าน และจะไม่รับรองว่าท่านจะได้รับบริการที่ท่านต้องการหากการต่อเครื่องของท่านมีระยะเวลาไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง

เมื่อเครื่องลงจอด

เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านรอให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ออกจากเครื่องบินก่อน แล้วจึงออกจากเครื่องบิน ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินระยะไกล กระเป๋าสัมภาระและเก้าอี้รถเข็นของท่าน (หากท่านได้เช็คอินสิ่งเหล่านี้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง) รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวชิ้นที่สองในกรณีที่จำเป็นต้องมี จะได้รับการจัดส่งถึงมือท่านก่อน

กลับไปด้านบนของหน้า