สถานการณ์หรือความทุพพลภาพในรูปแบบอื่นๆ

ผู้มีความทุพพลภาพหรือโรคบางอย่างอาจต้องมีการเตรียมตัวเดินทางเป็นพิเศษและไม่ควรเดินทางโดยลำพังถึงแม้จะไม่มีกฏข้อบังคับให้ต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตหรือไม่มีแขนทั้งสองข้าง

เตรียมตัวให้พร้อมและจองการเดินทาง
ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตหรือไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่ขายังใช้การได้อาจเดินทางได้โดยต้องไม่ต้องมีเพื่อนร่วมเดินทาง

ผู้โดยสารจะได้รับความช่วยเหลือบนเครื่องในการคาดและถอดเข็มขัดนิรภัยเช่นเดียวกันกับการใส่และปรับหน้ากากออกซิเจนถ้าจำเป็น
อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือนี้ไม่รวมถึง:

 • ความช่วยเหลือในการรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือการทานยา

 • ความช่วยเหลือภายในห้องน้ำ

 • หรือความช่วยเหลือในกิจธุระหรือสุขภาวะส่วนตัวอื่นๆดังนั้นผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตหรือไม่มีแขนที่จะเดินทางโดยลำพังควรสามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ถ้าผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตไม่สามารถดูแลตัวเองในเรื่องส่วนตัวตามที่ระบุข้างต้นนี้ได้ควรมีผู้ร่วมทางด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆบนเครื่อง
หมายเหตุ:
เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบว่าจะมีผู้โดยสารที่เป็นอัมพาตหรือไม่มีแขนทั้งสองข้างในการเดินทางเพื่อที่เราจะได้เตรียมความช่วยเหลือที่จำเป็นไว้ให้พร้อม

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถนั่งบนที่นั่งในตำแหน่งปกติได้
และผู้โดยสารที่ใช้นั่งพิเศษ

ท่านใช้นั่งพิเศษหรืออุปกรณ์อื่นๆหรือไม่
ท่านไม่สามารถใช้นั่งบนเครื่องบินในตำแหน่งมาตรฐานใช่หรือไม่
โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
เพื่อให้ทางเราแน่ใจว่าขนาดของอุปกรณ์และอื่นๆที่ท่านนำมาจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งอย่างปลอดภัยบนเครื่องบินเราจะต้องทำการประเมินเบื้องต้นเสียก่อน

สุนัขช่วยเหลือประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากสุนัขนำทาง

สายการบินไม่คิดค่าบริการในการนำสุนัขช่วยเหลือเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสารแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรืองื่อนไขเดียวกันกับการนำ{MQ} สุนัขนำทางเดินทางบนเครื่อง:
 • สุนัขต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อสุขอนามัยความสะอาดทั้งหมดทั้งในประเทศขาออกขาเข้าและเชื่อมต่อเครื่อง

 • ต้องมีป้ายสุนัขหรือสายรัดจูงที่ระบุชัดเจนว่าเป็นสุนัขนำทาง

 • ท่านต้องสามารถแสดงหลักฐาน (พร้อมกับหลักฐานทางคำพูดที่น่าเชื่อถือ) ของใบรับรองสัตว์และการใช้งาน
 • สุนัขต้องสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีที่ครอบปาก

 • สุนัขต้องมีสายจูงตลอดเวลา

 • สุนัขจะต้องไม่กีดขวางทางเดินภายในเครื่องบิน

 • สุนัขจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายในทุกสถานการณ์

 • ท่านจะได้ที่นั่งที่มีพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่สุนัขจะไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนที่นั่งหรือมีที่นั่งเป็นของตัวเองได้และห้ามไปขวางทางพื้นที่ใกล้ทางออกฉุกเฉิน • ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งปีสำหรับการเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือ

  ในเที่ยวบินที่นานมากกว่า 8 ชั่วโมงเราอาจขอให้ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านมีการเตรียมพร้อมในการจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัยของสุนัขของท่าน (หลักๆก็คือการขับถ่าย)<
  สิ่งสำคัญ
  กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของท่าน
  เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถแจ้งเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือ
  กลับไปด้านบนของหน้า