ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต

เตรียมตัวให้พร้อมและจองการเดินทาง
สายการบินแอร์ฟร้านซ์อนุญาตให้ผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตเดินทางได้โดยลำพัง
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตจะต้องทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบด้านเกี่ยวกับการเดินทางของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต:

 • เส้นทางผ่านสนามบินขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนยาวนานและสำบาก

 • การตรวจสอบความปลอดภัยการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิธีการศุลกากรอาจใช้เวลานานอาจทำให้ผู้เดินทางเกิดความเครียดและและในบางครั้งต้องมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจทำให้ผู้เดินทางเกิดความอึดอัดใจได้

 • ผู้เดินทางที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตอาจประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือการอ่านข้อมูลในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตัวเองหรืออาจสับสนเรื่องทิศทางและการเดินทางภายในสนามบินนานาชาติได้

 • เที่ยวบินอาจเผชิญสภาพอากาศความแปรปรวนและ/หรือมีการกำหนดให้ผู้โดยสารดำเนินมาตรการความปลอดภัยนอกเหนือจากสภาวะการปกติ
หมายเหตุ:
เราขอแนะนำว่าอย่าประเมินความสามารถของผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตสูงเกินจริงเมื่อต้องประสบกับกรณีเหล่านี้
นอกจากนี้เราแนะนำให้ทำการสำรองที่นั่งสำหรับผู้มีความผิดปรกติทางจิตล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเพื่อจะได้มีการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ: ผู้มีความผิดปรกติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการความจำเสื่อมหรือมีปัญหาด้านการทรงตัว (เช่นอัลไซเมอร์) มีความเสี่ยงที่จะตีความคำแนะนำต่างๆของลูกเรือผิดได้
ตัวอย่างเช่น: การเดินทางออกไปโดยไม่รอความช่วยเหลือซึ่งสามารถมีผลกระทบร้ายแรงที่ตามมารวมถึงความสับสนที่อาคารผู้โดยสารหรือภายนอกการเลือกวิธีโดยสารที่ไม่ถูกต้อง
ถ้าผู้เดินทางพบว่าตนเองอาจอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราขอแนะนำว่าให้มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย

ที่สนามบิน

มีความช่วยเหลือพิเศษในทุกสนามบินสำหรับผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตที่จะเดินทางคนเดียว
ความช่วยเหลือนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้:

 • ไปยังจุดต่างๆในสนามบิน

 • ทำการเช็คอินตัวเองรวมทั้งสัมภาระ

 • การเข้าสู่ตัวเครื่องบิน

 • ขึ้นเครื่องและนั่งตามเลขที่นั่ง

 • ออกจากเครื่องบิน

 • รับสัมภาระ

 • ออกจากสนามบินผู้เดินทางจะได้รับความช่วยเหลือตามที่ระบุข้างต้นนี้ในระหว่างการแวะพักระหว่างการเดินทางเพื่อช่วยเหล่าผู้โดยสารจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่ง

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจต่างๆ (ตำรวจศุลกากรจุดรักษาความปลอดภัยฯลฯ) แต่ไม่ได้หมายรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆของการตรวจหรือพิธีการเหล่านี้

ส่วนสนามบินในยุโรปความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารจัดการสนามบิน

บนเครื่องบิน

ทางสายการบินไม่ได้ทำสัญลักษณ์ทางกายภาพ(เช่นป้ายฯลฯ) เพื่อบ่งบอกว่าผู้โดยสารท่านใดเป็นผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตแต่ลูกเรือควรจะต้องทราบว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้เป็นใครบ้างได้เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือยามจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เราจึงขอแนะนำให้ท่านแจ้งปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้โดยสาร


อาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเฉพาะบางประการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยโดยตรงด้วยเช่นการขอให้รอเพื่อรับความช่วยเหลือก่อนออกเดินทาง
ดังนั้นเราขอแนะนำให้แจ้งแผนการเดินทางของผู้มีความผิดปรกติกับทางเราเพิ่มเติมจากประเภทของความช่วยเหลือที่เขาหรือเธอต้องการ

บริการช่วยเหลือสำหรับผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตไม่รวมสิ่งเหล่านี้:

 • ความช่วยเหลือในการรับประทานอาหารดื่มน้ำหรือการทานยา

 • ความช่วยเหลือภายในห้องน้ำ

 • หรือความช่วยเหลือในกิจธุระหรือสุขภาวะส่วนตัวอื่นๆผู้โดยสารที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจะเดินทางโดยลำพังควรสามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ถ้าผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตไม่สามารถดูแลตัวเองในเรื่องส่วนตัวตามที่ระบุข้างต้นนี้ได้ควรมีผู้ร่วมทางด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆบนเครื่อง
กลับไปด้านบนของหน้า