ความพิการอันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

เก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ส่วนตัวที่ช่วยในการเคลื่อนไหว

สายการบินแอร์ฟร้านซ์มีบริการเคลื่อนย้ายเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ส่วนตัวที่ช่วยในการเคลื่อนไหว (แบบธรรมดาหรือไฟฟ้า) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้จะไม่มีการกำหนดขนาดหรือน้ำหนักของเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว แต่ในบางสนามบินยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ช่วยในการขึ้นและลงจากเครื่องบิน

นอกจากนี้ ขนาดของเครื่องบินบางลำของสายการบินพันธมิตรของแอร์ฟร้านซ์อาจไม่อำนวยให้รองรับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากได้

เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพื่อให้การจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของท่านเป็นไปได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้

ขอแนะนำให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการและดูแลอุปกรณ์ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเราจะระมัดระวังเป็นอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านเก็บสิ่งของที่อาจเสี่ยงต่อการสูญหายไว้ในกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่อง อาทิ หมอนระบายแรงดัน พนักวางเท้าที่สามารถถอดออกได้ ฯลฯ

เงื่อนไขสำหรับการเคลื่อนย้ายเก้าอี้รถเข็น

โปรดเลือกประเภทของเก้าอี้รถเข็นจากรายการข้างล่างนี้ เพื่อดูเงื่อนไขสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของท่าน

กฏระเบียบเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า

สามารถใช้แบตเตอรี่สองประเภทต่อไปนี้ได้:
  • แบตเตอรี่แบบ “Invertible” แบตเตอรี่ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แบตเตอรี่แบบแห้ง”): แบตเตอรี่ลิเธียมถือเป็นแบตเตอรี่แบบ Invertible
  • แบตเตอรี่ที่เรียกว่า “Non-invertible” แบตเตอรี่ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แบตเตอรี่แบบเปียก”)

โปรดดูเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ตามรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ
เราขอแนะนำให้ท่านระบุประเภทของเก้าอี้รถเข็นทั้งหมดที่ท่านจะเคลื่อนย้ายล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

บริการความช่วยเหลือด้วยเก้าอี้รถเข็น

พนักงานให้ความช่วยเหลือของเราจะใช้เก้าอี้รถเข็นนำพาท่านจากจุดที่กำหนดในสนามบินไปยังเครื่องบิน และจากเครื่องบินไปยังทางออกของสนามบิน บริการเก้าอี้รถเข็นเหล่านี้จะใช้ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นส่วนตัวของท่านได้

ในบางกรณี ท่านจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นเหล่านี้บนเครื่องบิน เพื่อช่วยในการเคลื่อนตัวจากประตูเครื่องบินไปยังที่นั่งและจากที่นั่งไปยังประตูเครื่องบิน

บริการเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบิน

เครื่องบินทุกลำของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ (Airbus A318-A319-A320-A321, Airbus A330 and A340, Airbus A380, Boeing 777 และ 747) จะมีบริการเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบินซึ่งออกแบบสำหรับการใช้งานบริเวณทางเดินของเครื่องบินและเพื่อการเข้าออกในห้องน้ำในระหว่างเที่ยวบิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเคลื่อนตัวจากที่นั่งหรือไปยังที่นั่ง หรือเคลื่อนตัวลงนั่งหรือลุกจากเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบิน พนักงานของเราจะให้ความช่วยเหลือท่าน นอกจากนี้ พนักงานของเราจะช่วยเหลือท่านเมื่อต้องการเคลื่อนที่ในบริเวณทางเดินบนเครื่องบินหรือไปยังห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม ท่านจะมิได้รับความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในห้องน้ำ

หมายเหตุ: น้ำหนักสูงสุดที่สามารถนั่งบนเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบินได้คือ 100 กก./ 220 ปอนด์ และมีความกว้างระหว่างพนักวางแขนทั้งสองไม่เกิน 35 ซม./ 165 นิ้ว ในกรณีที่ท่านมีรูปร่างหรือความพิการด้านร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบินได้ โปรดแจ้งพนักงานเมื่อทำการสำรองที่นั่ง
กลับไปด้านบนของหน้า