ความบกพร่องทางการรับรู้

ความบกพร่องทางการมองเห็น

ไม่ว่าท่านจะมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือพิการทางสายตาแอร์ฟร้านซ์จะช่วยให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและราบรื่นที่สุด

ที่สนามบิน

ความช่วยเหลือที่สนามบิน
"หากท่านเดินทางคนเดียวทีมบริการของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน:

  • การเช็คอิน

  • การเข้าสู่ตัวเครื่องบิน

  • การออกจากเครื่องบินและรับสัมภาระของท่านหากท่านต้องต่อเครื่องท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวหนึ่ง

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ท่านขอความช่วยเหลือเมื่อทำการจองและไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนท่านออกเดินทาง "

บนเครื่องบิน

handicap visuel à bord
เมื่อขึ้นเครื่องบินลูกเรือจะช่วยพาท่านไปที่นั่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะอวกต่างๆบริเวณที่นั่งของท่าน โดยจะระบุริเวณที่นั่งโดยสารของท่าน (ใกล้กับประตูและทางออกฉุกเฉินห้องน้ำฯลฯ), ที่ตั้งของปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือและระบบสิ่งบันเทิงต่างๆหน้ากากออกซิเจนและวิธีการใช้ฯลฯ

หากท่านต้องการสมาชิกลูกเรือสามารถอธิบายคำแนะนำความปลอดภัยเป็นการส่วนตัว

เครื่องบินทั้งหมดของสายการบินแอร์ฟร้านซ์มีคำแนะนำซึ่งเขียนไว้ด้วยอักษรเบรลล์
หากต้องการเพียงถามลูกเรือ

ในเครื่องบินรุ่นล่าสุดข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ (เลขที่นั่งคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ) ที่มีเขียนเป็นอักษรเบรลล์

บนเครื่องบินระยะไกลวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลและสิ่งบันเทิงต่างๆมีตัวหนังสือบรรยาย (ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
โปรแกรมบนเครื่องจะมีเป็นหนังสือเสียง

หากท่านต้องการสมาชิกลูกเรือสามารถอธิบายองค์ประกอบของถาดอาหารที่บริการ

นอกจากนี้สมาชิกลูกเรือของเราจะช่วยพาท่านเดินไปส่งที่ห้องน้ำได้
อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเมื่อท่านอยู่ในห้องน้ำแล้ว

สุนัขนำทางของท่าน

chien guide
"แอร์ฟร้านซ์อนุญาตให้นำสุนัขนำทางเดินทางพร้อมกับท่านได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เงื่อนไขสำหรับการยินยอมให้สุนัขเดินทางขึ้นบนเครื่องได้มีดังนี้:

  • สุนัขต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อสุขอนามัยความสะอาดทั้งหมดทั้งในประเทศขาออกขาเข้าและเชื่อมต่อเครื่อง

  • มีป้ายหรือสายรัดที่ระบุชัดเจนว่าเป็นสุนัขนำทาง

  • สุนัขต้องสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีที่ครอบปาก

  • สุนัขต้องมีสายจูงตลอดเวลา

  • สุนัขจะต้องไม่กีดขวางทางเดินภายในเครื่องบิน

  • สุนัขจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายในทุกสถานการณ์

  • ท่านจะได้ที่นั่งที่มีพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่สุนัขจะไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนที่นั่งหรือมีที่นั่งเป็นของตัวเองได้และห้ามไปขวางทางพื้นที่ใกล้ทางออกฉุกเฉินในเที่ยวบินที่นานมากกว่า 8 ชั่วโมงเราอาจขอให้ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านมีการเตรียมพร้อมในการจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัยของสุนัขของท่าน (หลักๆก็คือการขับถ่าย)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำสุนัขช่วยเหลือเดินทางขึ้นเครื่องโปรดดูใน " ส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์บนเวปไซด์ .
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้สุนัขที่ยังอยู่ระหว่างการฝึกและไม่ได้มาพร้อมกับผู้โดยสารที่ตาบอดขึ้นมาในห้องโดยสารได้
หมายเหตุ:
เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ท่านแจ้งถึงความประสงค์ที่จะนำสุนัขนำทางของท่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ความบกพร่องทางการได้ยิน

สายการบินอาจจะไม่ได้มีบริการช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่พิการหรือบกพร่องทางการเป็นพิเศษเนื่องจากผู้โดยสารเหล่าส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องของท่านให้เราทราบเพื่อเราจะได้ให้ความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการได้
โปรดแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับพนักงานของเราเครื่องช่วยการได้ยินมีบริการอยู่ในบางสนามบิน (ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าของสนามบิน) จุดขายฯลฯ

บนเครื่องสมาชิกของลูกเรือได้รับการฝึกอบรมให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือหูหนวก
โปรดแจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันทีหากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลูกเรือบางคนสามารถใช้ภาษามือฝรั่งเศส (LSF)

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่ท่านเลือกพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบนจอทีวีส่วนตัวระหว่างทวีปยุโรปไปยังแคริบเบียนหรือมหาสมุทรอินเดีย*

* ภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษจะไม่มีคำบรรยาย

กลับไปด้านบนของหน้า