การปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ถ้าท่านมีปัญหาทางเดินหายใจมีวิธีใช้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาอาการได้หลายวิธีในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

การใช้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาปัญหาทางเดินหายใจที่สายการบินได้จัดเตรียมไว้

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางและจองการเดินทาง
แอร์ฟร้านซ์จัดเตรียมการใช้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาปัญหาทางเดินหายใจ
บริการดังกล่าวนี้จะมีค่าธรรมเนียมและต้องแจ้งความประสงค์ขอรับบริการขณะทำการสำรองที่นั่งไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง


หมายเหตุ: อาจไม่มีบริการดังกล่าวเมื่อเดินทางออกจากสนามบินบางแห่งหรือในบางเที่ยวบิน
ติดต่อบริการ SAPHIR เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้บนเที่ยวบินของท่านหรือไม่ บริการ SAPHIR
ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะได้รับชุดอุปกรณ์ (Wenoll WS120) ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางทางอากาศ
ระบบนี้จะให้ออกซิเจนเมื่อท่านต้องการแทนที่จะให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา
ระบบนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ออกซิเจนได้ 600 ลิตรเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยในเที่ยวบินระยะไกล
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนเครื่องบินเท่านั้น


ตราบเท่าที่ความต้องการออกซิเจนของท่านไม่เกิน 2, 8 ลิตรต่อนาทีท่านไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ใดๆในการใช้อุปกรณ์นี้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านจะขอรับบริการรักษาด้วยวิธีอื่น (หากมีให้บริการ)
ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ด้วย

การใช้อุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจ

ถ้าท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจที่เตรียมมาเองในขณะที่อยู่บนเครื่องโปรดใช้อุปกรณ์การจ่ายออกซิเจนแบบพกพาที่ได้รับการรับรอง
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ได้ตลอดเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตามเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ไม่มีช่องปลั๊กสำหรับเสียบอุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจของท่านบนเครื่อง
ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบความสามารถในการสำรองไฟของอุปกรณ์ของท่านและถ้าจำเป็นควรเตรียมแบตเตอรี่สำรอง


หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนของแบตเตอรี่ลิเธียมบนเครื่องที่ได้รับอนุญาตโปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการสำรองที่นั่ง


เราขอแนะนำให้ท่านให้เราทราบไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางหากท่านมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจกับปลั๊กไฟบนเครื่อง

ที่นั่งชั้นโดยสารชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมียมบนเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่บินระยะไกล (แอร์บัส A330-A340-A380 และโบอิ้ง 747 และ 777) มีปลั๊กไฟที่ท่านสามารถเสียบอุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจที่ได้รับการอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้
อย่างไรก็ตามเครื่องบินแอร์ฟร้านซ์ไม่มีปลั๊กไฟที่รองรับการเสียบอุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจบนเครื่องได้ครบทุกชนิดนอกจากนี้กระแสไฟที่

ปลั๊กเสียบจะถูกปิดใช้ในระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด
กระแสไฟที่บริเวณปลั๊กไฟอาจถูกปิดใช้ได้ตลอดเวลาโดยการสั่งการของลูกเรือหากจำเป็น

ถ้าคุณต้องการเสียบอุปกรณ์หายใจที่ได้รับการรับรองโปรดตรวจสอบกำลังไฟรวมต้องไม่เกิน 75W
การพยายามใช้อุปกรณ์ที่มีกำลังวัตต์เกิน 75W จะทำให้ปลั๊กไฟหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ


โปรดนำแบตเตอรีสำรองมาด้วยเพื่อรักษาระดับพลังงานในช่วงระยะเวลาเมื่อกระแสไฟถูกปิดใช้
หมายเหตุ:
อย่างไรก็ตามเครื่องบินแอร์ฟร้านซ์ไม่มีปลั๊กไฟที่รองรับการเสียบอุปกรณ์ช่วยระบบการหายใจบนเครื่องได้ครบทุกชนิด
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนการเดินทางของคุณสำหรับข้อมูลจำเพาะ
กระแสไฟที่มีบนเครื่องสามารถใช้ต่อเพื่อให้พลังงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดแตไม่สามารถใช้เพื่อชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ได้


ในทุกกรณีเราแนะนำให้คุณติดต่อบริการ SAPHiIR ของเราตัวแทนในการสำรองที่นั่งหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถังออกซิเจนส่วนตัว

สายการบินแอร์ฟร้านซ์อนุญาตการนำถังออกซิเจน (ก๊าซ) ส่วนตัวติดตัวไปกับผู้โดยสารในห้องโดยสารได้เฉพาะเครื่องที่มี
  • ความสูงไม่เกิน 65 ซม. / 26 นิ้ว
  • มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 กิโลกรัม/11 ปอนด์
  • มีระบบความปลอดภัยที่ป้องกันการปล่อยก๊าซจากถังเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หมายเหตุ:
  • สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้ถังออกซิเจนส่วนตัวบนเครื่องรวมถึงไม่อนุญาตให้นำไปไว้ที่บริเวณที่เก็บสัมภาระบนเครื่อง
  • โปรดทราบว่าท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกหรือเสียเวลาที่บริเวณจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบินบางแห่งถ้าท่านำถังออกซิเจนส่วนตัวไปด้วย
  • ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถ้ามีความประสงค์จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่อง
กลับไปด้านบนของหน้า