การเคลื่อนไหวและความบกพร่องอื่น ๆ ที่ลดลง

แอร์ฟร้านซ์มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่มีความพิการและมีความคล่องตัวลดลง อาทิ ขั้นตอนการสำรองที่นั่งที่สะดวกและง่ายดาย บริการความช่วยเหลือ ณ สนามบิน บริการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ อุปกรณ์พิเศษบนเครื่องบิน และอื่นๆ อีกมากมาย แอร์ฟร้านซ์ช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล
ดาวน์โหลดคู่มือ (PDF, 384 kb)
ความคล่องตัวในการเดินทางของท่านลดลงเพียงชั่วคราวใช่หรือไม่ โปรดติดต่อ Saphir เพื่อรับความช่วยเหลือจากเรา

สำรองที่นั่งและแจ้งความประสงค์
เพื่อขอรับบริการความความช่วยเหลือ

โปรดแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือเมื่อทำการสำรองที่นั่งอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้เราสามารถเตรียมการบริการตามความประสงค์ของท่านได้อย่างเหมาะสม

ท่านสามารถ สำรองที่นั่ง และแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ได้ ท่านสามารถติดต่อ Saphir, บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวลดลง

โดยทั่วไป ท่านจะสามารถสำรองที่นั่ง ชำระเงิน และรับตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์ได้ ในการแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือ (เช่น เดินทางพร้อมด้วยเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ เดินทางพร้อมสัตว์ที่ฝึกไว้เพื่อช่วยเหลือ ฯลฯ) ท่านจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงาน ภายหลังจากสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนจาก Saphir เพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางของท่าน ก่อนที่จะมีการชำระเงินและออกตั๋ว

หมายเหตุ: เที่ยวบินบางเที่ยวบินของแอร์ฟร้านซ์อาจดำเนินการโดยสายการบินอื่นตามข้อตกลงเกี่ยวกับการทำการบินร่วมกันระหว่างสายการบิน ในกรณีเช่นนี้ จะยึดถือกฏเกณฑ์ของสายการบินที่เป็นผู้ทำการบินเป็นหลัก กฏเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละสายการบินอาจแตกต่างกันไป และในบางกรณี กฏเกณฑ์เหล่านั้นอาจมีข้อจำกัดมากกว่ากฏเกณฑ์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ดังนั้น แอร์ฟร้านซ์ไม่สามารถยืนยันการให้ความช่วยเหลือตามที่มีการร้องขอได้ในบางกรณี โปรดติดต่อตัวแทนจาก Saphir เพื่อตรวจสอบว่าสายการบินใดเป็นผู้ทำการบินนั้นๆ

เมื่อท่านสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกลล์ (Paris-Charles de Gaulle) ท่านอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอเที่ยวบินอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ท่าอากาศยานแห่งกรุงปารีส (Aéroports de Paris) เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อเครื่องของท่าน แต่ไม่อาจรับรองได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่ท่านต้องการ หากท่านเผื่อเวลาการต่อเครื่องไว้น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง

ผู้ร่วมเดินทางและใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance)

เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมเดินทางหรือใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) หรือไม่
หมายเหตุสำคัญ: เพื่อช่วยให้เราเตรียมการสำหรับการเดินทางของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
- โปรดแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการความช่วยเหลือจากเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
– โปรดตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยหรือไม่
– โปรดตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical clearance) หรือไม่
– โปรดไปที่ “ลักษณะความพิการของท่าน” tab

กลับไปด้านบนของหน้า