สัตว์

ท่านต้องการนำสัตว์เลี้ยงของท่านเดินทางไปด้วยใช่หรือไม่
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้วางแผนการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงทั้งเรื่องระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินค่าธรรมเนียมรวมไปประเภทของสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบิน
พิมพ์แบบฟอร์มกฎข้อบังคับ "เงื่อนไขสำหรับการนำสุนัขหรือแมวขึ้นเครื่องบิน"
ประเภทที่ 1 สุนัขที่มีลักษณะตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงเกษตรอาหารและป่าไม้ประเทศฝรั่งเศสไม่สามารถนำขึ้นเดินทางในห้องโดยสารหรือนับเป็นสัมภาระหรือสินค้าได้
กลุ่มที่เรียกว่า "สุนัขโจมตี" มิได้จัดว่าเป็นสายพันธุ์ใดโดยเฉพาะแต่มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับสุนัขเหล่านี้:
สแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรียหรืออเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย (พิทบลูส์), แมสทิฟและโทสะ


ประเภทที่ 2 สุนัขประเภทอนุญาตให้เดินทางได้ในเที่ยวบินขนส่งสินค้าซึ่งให้บริการโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์
เหล่านี้รวมถึงสายพันธุ์ต่อไปนี้: เพ็ดดีกรีสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย, เพ็ดดีกรีอเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย, เพ็ดดีกรีโทสะและสุนัขที่มีรูปพรรณสัญฐานคล้ายคลึงกับร็อทไวเลอร์ (มีหรือไม่มีเพ็ดดีกรีก็ได้)


กรุณาติดต่อฝ่ายบริการขนส่งสินค้าทางอากาศถ้าต้องการนำสุนัขประเภท 2 ขึ้นเครื่องบิน
ถ้าต้องการค้นหาที่อยู่ของศูนย์บริการดังกล่าวโปรดเข้าไปที่{MQ}หน้า " ติดต่อ" ของเว็บไซต์ AIR FRANCE KLM Cargo {MQ} และคลิกไปที่ศูนย์ที่ต้องการติดต่อที่ปรากฎบนแผนที่ สุนัขในประเภทที่ 2 สามารถเดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกันกับเจ้าของได้ถ้าทำเรื่องขออนุญาตและถ้ามีที่ว่างเพียงพอหรือเป็นเทียวบินที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องได้
หมายเหตุ: การนำสุนัขขึ้นเครื่องได้ต้องให้อยู่ในกรงที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กระทรวงเกษตรอาหารและป่าไม้ประจำประเทศฝรั่งเศส (ข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศส)

กลับไปด้านบนของหน้า