คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระของท่าน

ปกป้องสิ่งของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
ดูคำแนะนำทั้งหมดสำหรับการจัดเตรียมกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่องและกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)


ท่านจะต้องติดป้ายชื่อที่มีบาร์โคดบริเวณด้านนอกของกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage) ทุกใบ ท่านสามารถขอรับป้ายชื่อสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Interactive kiosk) ในสนามบิน หรืออาจพิมพ์ป้ายชื่อสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระจากระบบออนไลน์ได้
หากไม่มีป้ายชื่อสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระ ระบบคอมพิวเตอร์ของเราจะไม่สามารถระบุกระเป๋าสัมภาระของท่านได้ และเราก็จะไม่สามารถคืนกระเป๋าแก่ท่านเมื่อท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้

คำแนะนำ: เมื่อพิมพ์ป้ายชื่อสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Interactive kiosk) โปรดอย่าลืมติดสติกเกอร์บาร์โคด 3 ชิ้นบนด้าน 3 ด้านของกระเป๋าสัมภาระของท่าน เนื่องจากสติ๊กเกอร์เหล่านี้จะระบุข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุชื่อเจ้าของกระเป๋าของท่าน

นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ท่านติดป้ายที่อยู่ซึ่งมีชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลของท่าน ในบริเวณด้านนอกของกระเป๋าสัมภาระ
และโปรดอย่าลืมระบุชื่อและรายละเอียดในการติดต่อภายในกระเป๋าของท่านด้วย โปรดใส่นามบัตรหรือแผ่นกระดาษที่มีชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลในช่องใดช่องหนึ่งของกระเป๋าสัมภาระของท่าน
Cliquer pour replier le bloc


ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมกระเป๋าสัมภาระของท่าน • โปรดติดป้ายชื่อและรายละเอียดในการติดต่อของท่านทั้งในบริเวณด้านในและด้านนอกกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage) ของท่าน

 • ก่อนที่จะเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของท่าน โปรดดึงป้ายและบาร์โคดทั้งหมดที่ติดอยู่จากการเดินทางในอดีตของท่านออกทั้งหมด

 • ติดสติ๊กเกอร์ ริบบิ้น หรือทำสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มองเห็นได้เด่นชัดเพื่อช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นกระเป๋าสัมภาระของท่านได้ง่ายขึ้นในขณะรอรับกระเป๋า

 • ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุใดๆ หลุดหรือห้อยออกมาจากกระเป๋าสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสาย เชือก ฯลฯ

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากระเป๋าของท่านปิดแน่นดีแล้ว ในกรณีที่ท่านใช้กุญแจล็อกกระเป๋า โปรดตรวจสอบว่าเป็นกุญแจล็อกกระเป๋าตามมาตรฐานของ TSA หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการเดินทางเข้าและออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากระเป๋าสัมภาระของท่านจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

 • ชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของท่านล่วงหน้าก่อนเดินทางมาสนามบินเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินหรือไม่

 • ควรเลือกใช้กระเป๋าสัมภาระซึ่งมีขนาดที่สอดคล้องกับความจำเป็น เนื่องจากหากใส่สัมภาระเกินกว่าความจุของกระเป๋า อาจทำให้กระเป๋าฉีกขาดในระหว่างการเดินทางได้

 • ควรจัดวางสัมภาระที่มีน้ำหนักมากไว้บริเวณด้านล่างของกระเป๋า และพับหรือม้วนสัมภาระที่เป็นเสื้อผ้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกันรวมไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเหล่านั้นยับจนเกินไป

 • นอกจากนี้ ควรเก็บสัมภาระมีค่าสัมภาระที่แตกง่าย เอกสารการเดินทาง ยา และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไว้ในกระเป๋าถือ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระของท่านนั้นมิได้เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือถือขึ้นเครื่อง

 • นอกจากนี้ ควรถ่ายภาพกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage) ก่อนการเดินทาง

 • พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับติดกระเป๋าสัมภาระของท่านล่วงหน้าก่อนการเดินทางหากสามารถทำได้ เมื่อถึงสนามบินแล้ว โปรดติดป้ายชื่อบน baggage tag holder provided at no charge by Air France in every airport. You must attach a baggage tag holder containing a baggage tag to each checked baggage item.

Cliquer pour replier le blocเราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งของมีค่า สิ่งของที่แตกง่าย และสิ่งของจำเป็นทั้งหมดติดต่อขึ้นเครื่องไปด้วย • สิ่งของมีค่า ได้แก่ กุญแจ บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสำคัญ เงินสด เครื่องประดับ และสิ่งของมีค่าอื่นๆ

 • สิ่งของจำเป็น ได้แก่ ยา ใบสั่งยา ฯลฯ

 • สิ่งของที่แตกง่าย ได้แก่ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯโปรดทราบว่าการจ่ายเงินชดเชยสำหรับสิ่งของที่สูญหายหรือเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของอนุสัญญา Montreal Convention และมาตรา 19 ในกฏระเบียบและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง (General Conditions of Carriage)


Cliquer pour replier le bloc


มีการบังคับใช้กฏระเบียบพิเศษสำหรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน กฏระเบียบพิเศษเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ช่วงของการบิน • ท่านสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต นาฬิกา ฯลฯ) ตลอดทั้งเที่ยวบินในกรณีที่เปิดการใช้งานในโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) ท่านจะต้องเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ หรือถือไว้ในมือในขณะที่เครื่องบินวิ่งอยู่บนทางขับ (Taxi) และในขณะที่เครื่องขึ้นและลง ท่านจะต้องปิดการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใกล้เคียง) และเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในช่องเก็บของในระหว่างช่วงของการบิน 3 ช่วงนี้

 • อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) และอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องบินตลอดทั้งเที่ยวบิน

 • ท่านสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น เครื่องเล่นเพลงแบบพกพา เครื่องเล่นวีดีโอเกม ฯลฯ) ในระหว่างเที่ยวบินตราบเท่าที่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ส่งสัญญาณข้อมูล (Wi-fi บลูทูธ ฯลฯ)

 • ห้ามนำถ่านและแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีกำลังไฟเกินกว่า 160 วัตต์-ชั่วโมงถือขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฏเกณฑ์และข้อควรระวังในการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง โปรดดูเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำถ่านและแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่อง ที่

 • บุหรี่ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งของต้องห้ามสำหรับการโหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง

Cliquer pour replier le bloc
สินค้าต้องห้าม
สินค้าควบคุม
เว็บไซต์ Air France Shopping
พบกับสินค้าคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดในเว็บไซต์ Air France Shopping ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ กรงเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยง รถเข็น และอื่นๆ อีกมากมาย
ในกรณีที่เป็นสมาชิก Flying Blue ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้ด้วยไมล์สะสม ท่านยังจะได้รับไมล์สะสมทุกครั้งที่ซื้อสินค้า
กลับไปด้านบนของหน้า