สัมภาระพิเศษ

การเดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและสัมภาระพิเศษอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกฏระเบียบพิเศษที่กำหนด
การสำแดงปืนไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์ ปืนไรเฟิลสำหรับกีฬายิงปืน หรือลูกกระสุน (PDF, 30,41 ko)
ท่านสามารถเดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาภายใต้เงื่อนไขบางประการ อุปกรณ์กีฬานั้นๆ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก./ 50 ปอนด์ (หรือ 32 กก./ 70 ปอนด์ สำหรับชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่ง) ในบางกรณี จะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก แผนกบริการลูกค้า ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ และในกรณีที่เดินทางเป็นกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) จะต้องได้รับการอนุญาตก่อนทุกครั้ง ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ล้วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์และฮ็อพ (HOP) สายการบินแอร์ฟร้านซ์
อาจมีกฏระเบียบที่แตกต่างกันไปสำหรับเที่ยวบินโดยสายการบินพันธมิตรของเรา

กลับไปด้านบนของหน้า