สัมภาระสูญหาย หรือเสียหาย สิ่งของที่สูญหายไป

"ท่านไม่พบสัมภาระของท่านเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินปลายทางใช่หรือไม่

เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
เราจะช่วยติดตามหาสัมภาระของท่านอย่างเต็มที่

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหากสัมภาระของท่านไม่ได้มากับเที่ยวบิน
ดูเอกสารของท่าน

การแจ้งสัมภาระสูญหาย

คุณมีตัวเลือก 2 ในการแจ้งสัมภาระสูญหายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสนามบินที่ท่านเดินทางมาถึง : ท่านสามารถแจ้งทางออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมงของการเดินทางมาถึงหรือแจ้งที่บริการสัมภาระของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เคแอลเอ็มก่อนออกจากสนามบิน

แจ้งสัมภาระสูญหายทางออนไลน์

ท่านสามารถแจ้งสัมภาระสูญหายโดยการกรอกแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านล่างหรือผ่านทางแอพลิเคชั่นของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ภายใน 48 ชั่วโมงของการเดินทางมาถึง
กรุณาระบุหมายเลขใบเสร็จสัมภาระของท่านเมื่อใช้บริการดังกล่าว


bหมายเลขใบเสร็จสัมภาระอยู่ที่ไหน
-ถ้าท่านเช็คอินที่สนามบินท่านได้รับใบดังกล่าว ใบเสร็จสำหรับสัมภาระ ที่เคาน์เตอร์ส่งสัมภาระ
-ถ้าท่านพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องและป้ายกระเป๋าเองที่บ้านหมายเลขใบเสร็จจะปรากฏใน\{j} หน้าที่แสดงใบเสร็จสำหรับสัมภาระ และในอีเมลล์ที่ท่านได้รับ

ใส่หมายเลขใบเสร็จของคุณในแบบฟอร์มออนไลน์
ท่านจะได้รับหมายเลขเอกสารถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการแจ้งหาย
เก็บหมายเลขนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการค้นหาสัมภาระของท่านบนเว็บไซต์ของเรา


โปรดทราบว่าบางสนามบินไม่อนุญาตให้แจ้งสัมภาระสูญหายทางออนไลน์

แจ้งการสูญหายของสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังอยู่ที่สนามบินโปรดไปที่ AIR FRANCE KLM * Baggege Service

ก่อนออกจากสนามบินท่านต้องกรอกเอกสารที่เรียกว่า Property Irregularity Report (PIR)
คุณจะได้รับหมายเลขเอกสารถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการแจ้งหาย
เก็บหมายเลขนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการค้นหาสัมภาระของท่าน

* หรือตัวแทน

ติดตามความคืบหน้าของเอกสารของท่าน

ดูเอกสารของท่าน
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารสัมภาระของท่านได้แบบเรียลไทม์โดยใช้โปรแกรม ค้นหาสัมภาระออนไลน์ ใช้หมายเลขเอกสารที่ได้รับทางออนไลน์หลังจากส่งแบบฟอร์มการแจ้งหายหรือจากพนักงานของเราหลังจากการแจ้งที่สนามบิน

ขอรับค่าชดเชยในการซื้อของเครื่องใช้ที่จำเป็น

ท่านต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็น (เช่นของใช้ในห้องน้ำหรือเสื้อผ้า) เนื่องมาจากสัมภาระเดินทางมาถึงล่าช้าใช่หรือไม่
ท่านมีเวลา 21 วันจากหลังจากท่านได้รับสัมภาระของท่านคืนในการส่งคำขอเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายผ่านด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ท่านต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็น (เช่นของใช้ในห้องน้ำหรือเสื้อผ้า) เนื่องมาจากสัมภาระเดินทางมาถึงล่าช้าใช่หรือไม่
ท่านมีเวลา 21 วันจากหลังจากท่านได้รับสัมภาระของท่านคืนในการส่งคำขอเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายผ่านด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
อย่าลืมเก็บใบเสร็จท่านอาจต้องแสดงให้พนักงานของเรา

ทำอย่างไรถ้าไม่พบสัมภาระ

หากท่านยังไม่ได้รับสัมภาระภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการยืนคำร้องโปรดเข้าสู่ระบบ โปรแกรมการค้นหาสัมภาระออนไลน์ เพื่อที่จะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายการสิ่งของและคำร้อง
อธิบายลักษณะสัมภาระที่หายไปของท่านให้ละเอียดและถูกต้องที่สุดและระบุมูลค่าของแต่ละรายการเสื้อผ้ารองเท้าหรือสิ่งของอื่นๆ

คำอธิบายที่ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับสัมภาระจะช่วยในการติดตามค้นหาสัมภาระได้รวดเร็วมากขึ้น


ถ้าไม่พบสัมภาระของท่านภายในวันที่ 21 หลังจากเที่ยวบินมาถึงทางเราจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ท่านแสดงไว้ *
ขั้นตอนนี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการแสดงหลักฐานที่เพียงพอ (ใบเสร็จหรือหลักฐานในการซื้อของ) สายการบินจะจ่ายเงินชดเชยให้ท่านไม่เกิน 1,295 โดยประมาณ (เป็นจำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่กำหนดในอนุสัญญามอนทรีออล)


หมายเหตุ: เมื่อเช็คอินสัมภาระท่านสามารถแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสิ่งของของท่านเป็นกรณีพิเศษหากมูลค่ารวมของสิ่งของนั้นสูงกว่าเงินชดเชยสูงสุดที่จะสามารถจ่ายได้ (€1, 295 *)
ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวงเงินชดเชยสำหรับสัมภาระของท่านตามมูลค่าโดยประมาณ

* เงินชดเชยจะใช้หน่วยตามค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (SDR) ซึ่งคือหน่วยของสกุลเงินที่ใช้โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
1,131 SDR คิดเป็นประมาณ €1,295
(อัตราแลกเปลี่ยนนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของค่าเงิน)

ติดต่อเรา

ติดต่อบริการเกี่ยวกับสัมภาระ
ถ้าท่านต้องการติดต่อเราภายใน 5 วันแรกหลังจากที่ท่านส่งแบบฟอร์มแจ้งหายของท่านโปรดติดต่อฝ่ายบริการสัมภาระที่สนามบินขาเข้าของท่าน

ในช่วงระยะเวลานี้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศที่ท่านอยู่ในปัจุบันหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่
ที่อยู่ติดต่อศูนย์ให้บริการในประเทศของท่านจะแจ้งไว้ในหน้า {MQ}ติดต่อเรา {MQ}บนเวปไซด์

กลับไปด้านบนของหน้า