สัมภาระพิเศษ

การเดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและสัมภาระพิเศษอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกฏระเบียบพิเศษตามที่กำหนด
การสำแดงปืนไรเฟิลสำหรับล่าสัตว์ ปืนไรเฟืลสำหรับกีฬายิงปืน หรือลูกกระสุน (PDF, 30, 41 ko)
ท่านสามารถเดินทางพร้อมด้วยสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ เครื่องดนตรี หรือสัมภาระพิเศษอื่นๆ ตราบเท่าที่ท่านปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลับไปด้านบนของหน้า