สินค้าต้องห้าม และสินค้าที่ต้องอยู่ในการควบคุม

วีซ่าหนังสือเดินทางข้อกำหนดการเข้าประเทศและอื่นๆ: ข้อมูลที่ควรทราบก่อนออกเดินทาง
บางประเทศมีกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลวที่คุณอาจนำติดตัวมาบนเครื่อง (ครีมสเปรย์เจลฯลฯ)
สายการบินแอร์ฟร้านซ์แนะนำว่าให้ท่านเก็บของเหลวไปไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขนส่งของเหลวมาในห้องโดยสาร

"คุณสามารถนำของเหลวใส่ในกระเป๋าถือของท่านได้หาก:

 • มีปริมาณน้อย (สูงสุดไม่เกิน 100 มล. / 3.4 ออนซ์ต่อผลิตภัณฑ์),

 • ใส่ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิท (เช่นถุงสำหรับแชแข็ง) ได้ปริมาณถึง 1 ลิตร / 34 ออนซ์
  ถุงต้องปิดสนิทและสิ่งของทั้งหมดต้องใส่ได้อย่างพอดีภายใน
  อนุญาตให้นำถุงพลาสติกขึ้นได้ 1 ถุงต่อผู้โดยสาร

กฎนี้ใช้สำหรับเที่ยวบินขาออกและเที่ยวบินที่มาต่อในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป 28 ประเทศหรือ " ในประเทศอื่นๆอีก 50 ประเทศ

ของเหลวที่นำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีข้อจำกัด

"ท่านสามารถนำของเหลวต่อไปนี้ติดตัวไปกับท่านได้:

 • สารทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับสุขภาพของท่าน – หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินอาจขอให้ท่านแจ้งลักษณะของสารที่นำมา (อาจจะโดยการชิม)

 • สารอาหารที่จำเพาะทางโภชนาการที่จำเป็นในการเดินทาง (สำหรับผู้แพ้แลคโตสแพ้กลูเตนฯลฯ)

 • ยาที่แพทยสั่งพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความจำเป็น (ใบสั่งยาใบรับรองแพทย์ในชื่อของท่านฯลฯ)

 • อาหารเด็ก
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบสัมภาระ
"แสดงรายการต่อไปนี้แต่ละรายการแยกต่างหาก:

 • ของเหลวที่อยู่ในถุงพลาสติกใสปิดผนึก

 • แล็ปท็อปที่เอาออกจากกระเป๋า

 • เสื้อโค้ทและแจ๊คเก็ต

 • เหรียญกุญแจฯลฯ

ของเหลวปลอดภาษี

เที่ยวบินที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

ท่านสามารถซื้อสินค้าของเหลวปลอดภาษีในทุกสนามบินหรือบนเครื่องตราบเท่าที่สินค้าที่ซื้อยังคงอยู่ในถุงพลาสติกปิดผนึก
ท่านต้องเก็บใบเสร็จและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในถุงปิดผนึก
ใบเสร็จสินค้าต้องแสดงชื่อสนามบินหรือสายการบินทีท่านทำการซื้อสินค้า

เที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ

 • การต่อเที่ยวบินในประเทศในสหภาพยุโรป *
  บนเที่ยวบินออกเดินทางจากสหภาพยุโรปท่านสามารถนำของเหลวปลอดภาษีที่ซื้อที่สนามบินต้นทางของท่านหรือซื้อบนเครื่องโดยที่สินค้ายังคงอยู่ในถุงพลาสติกปิดผนึก
  ท่านต้องเก็บใบเสร็จและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในถุงปิดผนึก
  ใบเสร็จสินค้าต้องแสดงชื่อสนามบินหรือสายการบินที่ท่านทำการซื้อสินค้า

 • การต่อเที่ยวบินในประเทศนอกสหภาพยุโรป *
  ท่านต้องตรวจสอบกฎระเบียบล่าสุดในการขนส่งของเหลวในห้องโดยสารที่ใช้กับประเทศที่ท่านต้องต่อเที่ยวบิน
  หากได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบท้องถิ่นสายการบินแอร์ฟร้านซ์ยินยอมให้นำของเหลวปลอดภาษีที่ซื้อในระหว่างการต่อเครื่องไปได้ตราบเท่าที่สินค้ายังคงอยู่ในถุงพลาสติกปิดผนึก
  ท่านต้องเก็บใบเสร็จและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในถุงปิดผนึก
  ใบเสร็จสินค้าต้องแสดงชื่อสนามบินหรือสายการบินทีท่านทำการซื้อสินค้า

* รวมถึงไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์

กลับไปด้านบนของหน้า