สินค้าต้องห้าม และสินค้าที่ต้องอยู่ในการควบคุม

สิ่งของต้องห้ามบนเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยของท่านห้ามนำสิ่งของบางอย่างขึ้นเครื่องอย่างเด็ดขาด
สิ่งของเหล่านี้จะถูกยึดที่จุดควบคุมสัมภาระ

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระทั้งหมด

-ไม้ขีดไฟไฟแช็คและน้ำมัน
-ตลับหมึก
-แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์
-แบตเตอรี่ลิเทียมพลังงานสูงกว่า 160 วัตต์ (ดูใน เงื่อนไขสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ลิเธียม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
-พลุประทัดตัวจุดประกายพลุสัญญาณกระสุนหรือปืนของเล่นที่จุดไฟและแก๊สน้ำตา
-เตาสำหรับตั้งค่ายกระป๋องแก๊สและถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำ
-สีวาร์นิชและแล็คเกอร์
-สารพิษสารติดเชื้อและสารกัมมันตรังสี
-สารเคมีปุ๋ยยาฆ่าวัชพืชยากำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง
-น้ำยาล้างสีสารฟอกสีและคลอรีน
-ของเหลววัตถุไวไฟเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงทินเนอร์ตัวทำละลายและอะซีโตน
-เทอร์โมมิเตอร์ปรอทและบารอมิเตอร์

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระที่นำติดตัว

-ใบมีดและของมีคมของแข็งไม่มีคมโลหะหรืออโลหะที่อาจใช้เป็นอาวุธ (ตัวอย่างเช่น: กรรไกรตัดเล็บใบมีดโกนฯลฯ .)
-อาวุธปืน
-อาวุธสำหรับล่าสัตว์และกีฬาตลับอาวุธและกระสุน
-น้ำหอมขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร / 3.4 ออนซ์
-เครื่องสำอางที่เป็นขวดสเปรย์ที่บรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร / 3.4 ออนซ์

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

-ไฟฉายดำน้ำ (ไม่มีแบตเตอรี่และหลอดไฟ)
-บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สำรองในการใช้งาน

ข้อจำกัดการนำเข้าสิ่งของหรือสินค้า

มีหลายประเทศที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดอย่างเคร่งครัดเรื่องการนำสิ่งของที่เน่าเสียได้เช่นอาหารและพืช เข้าประเทศ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การนำเข้าผลิตภัณฑ์บางอย่างจากสัตว์ในสหภาพยุโรป (EU) เป็นสิ่งต้องห้ามหรือควบคุมอย่างเคร่งครัดเนื่องจากความเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรค
หากไม่แจ้งการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าประเทศ ท่านอาจจะได้รับโทษปรับหรือโทษทางอาญา *

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ขนส่งเนื้อสัตว์ป่าไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆทางอากาศ (ภายในห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระหรือในเที่ยวบินขนส่งสินค้า) ในการเดินทางสู่ประเทศในสหภาพยุโรป
ผู้ละเมิดกฏระเบียบที่กล่าวมานี้ถือว่ามีความผิดทางอาญา *

* ตามความในมาตรา L237-3 ของข้อบังคับการประมงทางทะเลและการประมงในท้องถิ่นของฝรั่งเศส

กลับไปด้านบนของหน้า