สินค้าต้องห้าม และสินค้าที่ต้องอยู่ในการควบคุม

ระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับสัมภาระทั้งหมด

น้ำมันปรุงอาหาร

อนุญาตให้นำน้ำมันปรุงอาหารขึ้นเครื่องได้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องบรรจุในภาชนะปิดสนิทตามมาตรการรักษาความปลอดภัยยุโรปไม่ว่าจะใส่ไปในกระเป๋าถือและสัมภาระโหลดใต้เครื่อง


ในห้องโดยสารน้ำมันปรุงอาหารต้องวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านในภาชนะที่ผนึก (ปริมาตรสูงสุด 100 มล. / 3.4 ออนซ์ในถุงพลาสติกใสที่เปิดปิดได้)

เข็มฉีดยาที่ใช้ทางการแพทย์

อนุญาตให้นำเข็มฉีดยาที่ใช้ทางการแพทย์ขึ้นเครื่องได้
เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินเราแนะนำให้ท่านระบุว่าคุณนำเข็มฉีดยาที่ใช้ทางการแพทย์ติดตัวมาด้วย

แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ลิเธียม

ศึกษาข้อมูลที่ท่านควรรู้ก่อนออกเดินทางเพื่อให้สามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยด้วยความง่ายดาย
การนำแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องอาจเป็นอันตรายหากไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ โปรดศึกษา เงื่อนไขสำหรับการขนส่งแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางและข้อควรระวังที่ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับสัมภาระโหลดใต้เครื่อง

น้ำหอมและสเปรย์

รายการเหล่านี้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม / 4.4 ปอนด์หรือ 2 ลิตร / 33 ออนซ์ต่อผู้โดยสารและ 0.5 กิโลกรัม / 1 ปอนด์หรือ 0.5 ลิตร / 17 ออนซ์ต่อหนึ่งชิ้น

อาวุธปืน

สามารถนำใบมีดอาวุธปืน (ไม่มีลูกกระสุน) และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันใส่ในกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องของท่านได้และท่านต้องแจ้งให้เราทราบว่าท่านได้นำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเมื่อทำการจองบัตรโดยสารของท่านและทำตามระเบียบของตำรวจและศุลกากรทั้งหมดในประเทศปลายทางของท่าน

อาวุธเพื่อการล่าสัตว์และกีฬาตลับลูกปืนและลูกกระสุนปืน

ดูเงื่อนไขการขนส่งอาวุธปืนและกระสุน
ตลับและกระสุนได้รับอนุญาตให้นำไปได้ในสัมภาระโหลดใต้เครื่องเมื่อท่านแจ้งให้เราทราบว่าท่านจะนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยโปรดแจ้งเมื่อทำการจองบัตรโดยสารของท่านและเก็บไว้ในฮาร์ดเคส
นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ท่านรายงานแก่ตำรวจและศุลกากรของประเทศปลายทางของท่าน

กลับไปด้านบนของหน้า