สัมภาระเพิ่มเติม
สัมภาระส่วนเกิน

ท่านเดินทางพร้อมด้วยสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเภทตั๋วโดยสารของท่านหรือไม่ ท่านต้องการเดินทางพร้อมด้วยจำนวนสัมภาระเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทของสัมภาระเพิ่มเติมนั้นๆ ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์และรับส่วนลดจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้ที่สนามบิน หรืออาจไปชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้
ที่สนามบินในวันเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทของสัมภาระเพิ่มเติมนั้นๆ โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์หรือที่สนามบิน

*สำหรับเที่ยวบินในชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดแบบพรีเมี่ยม

ซื้อ
ตัวเลือกอื่นสำหรับสัมภาระ (Baggage Option) เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

สิทธิประโยชน์ Flying Blue: ใช้ไมล์สะสมของท่านแลกซื้อบริการ ตัวเลือกอื่นสำหรับสัมภาระ (Baggage Option)
การซื้อ ตัวเลือกอื่นสำหรับสัมภาระ (Baggage Option) จะช่วยให้ท่านสามารถเดินทางพร้อมด้วยจำนวนกระเป๋าสัมภาระเพิ่มมากขึ้น สำหรับการซื้อ ตัวเลือกอื่นสำหรับสัมภาระ (Baggage Option) ผ่านระบบออนไลน์ ท่านจะได้รับส่วนลดอย่างน้อย 20% จากอัตราค่าธรรมเนียมที่สนามบิน

หมายเหตุ: สัมภาระเพิ่มเติมจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก./ 50 ปอนด์ และมีขนาดไม่เกิน 158 ซม./ 62 นิ้ว (สูง + ยาว + กว้าง) อาจมีการจำกัดจำนวนรวมของสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตให้นำไปได้ สำหรับเครื่องบินบางประเภท

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ โปรดดูที่ “คู่มือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ” ในเว็บไซต์ของเรา
ท่านสามารถซื้อ ตัวเลือกอื่นสำหรับสัมภาระ (Baggage Option) เพิ่มเติมได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
  • เมื่อซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์
  • ภายหลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน และอย่างน้อย 30 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ในแท็บ “ ดู/ ปรับเปลี่ยนการสำรองที่นั่ง” ในเว็บไซต์ของเรา
  • ในระหว่างการเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับเที่ยวบินจากสนามบินบางแห่งและสำหรับเที่ยวบินโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์เท่านั้น)

ชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่สนามบิน

สัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่เกินไปหรือมีน้ำหนักเกินหรือไม่

ท่านมีจำนวนสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ในกรณีที่สัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่า 23 กก./ 50 ปอนด์ หรือมีขนาดเกินกว่า 158 ซม./ 62 นิ้ว (สูง + ยาว + กว้าง) หรือท่านต้องการเดินทางพร้อมด้วยจำนวนสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเภทตั๋วของท่าน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สนามบิน อัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและประเภทของสัมภาระส่วนเกินของท่าน (น้ำหนัก ขนาดหรือจำนวนชิ้นของสัมภาระ)

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก./ 70 ปอนด์จะไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ในสนามบินบางแห่ง อาจมีบริการขนส่งสำหรับสัมภาระเหล่านี้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้า หรือดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ Air France Cargo

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ โปรดดูที่ “คู่มือเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ” ในเว็บไซต์ของเรา
ในกรณีที่สัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่า 23 กก./ 50 ปอนด์ หรือมีขนาดเกินกว่า 158 ซม./ 62 นิ้ว โปรดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามจุดหมายปลายทางของท่าน
ค่าเงินพื้นฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่มีการชำระเพิ่มจะขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของท่าน: โดยจะคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากสหรัฐอเมริกา คิดเป็นดอลลาร์แคนาดาสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากแคนาดา คิดเป็นเงินยูโรสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากจุดหมายปลายทางอื่นๆ
อัตราค่าธรรมเนียมสุดท้ายจะถูกแปลงเป็นเงินสกุลท้องถิ่น และคำนวณโดยยึดอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
กลับไปด้านบนของหน้า