ที่นั่งแบบ Seat Plus

ที่นั่งแบบ Seat Plus เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่วางเท้าเพิ่มมากขึ้นตลอดการเดินทาง
สายการบินแอร์ฟร้านซ์มีบริการที่นั่งแบบ Seat Plus ในห้องโดยสารชั้น Economy สำหรับเที่ยวบินในระยะไกล นอกจากนี้ ยังมีบริการที่นั่งแบบ Seat Plus ในเที่ยวบินที่บินภายในประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรปและภายในทวีปยุโรป รวมทั้งเที่ยวบินไปและกลับจากทวีปแอฟริกาเหนือ (แอลจีเรีย โมร็อกโก ตูนิเซีย) และอิสราเอล* ในห้องโดยสารชั้น Economy

*สำหรับเที่ยวบินที่บินด้วยเครื่องบิน A320 ที่บินภายในทวีปยุโรปหรือระหว่างทวีปยุโรปและแอฟริกาเหนือและประเทศอิสราเอล จะไม่มีบริการทีนั่งแบบ Seat Plus

ตำแหน่งของที่นั่งแบบ Seat Plus

ในเที่ยวบินระยะไกล *

ตำแหน่งที่นั่งประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน โดยจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

 • . ในแถวที่กว้างที่สุดที่ชั้นบนของเครื่องบินโยอิ้ง747

 • บริเวณติดกับประตูทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบินทุกลำยกเว้น Airbus 340

 • ในบางแถวนอกเหนือจากแถวที่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉินหมายเหตุ: ในบริเวณชั้นบนของเครื่องบิน Boeing 747 จะมีเพียงแถว 65 เท่านั้นที่มีที่นั่งแบบ Seat Plus ในตำแหน่งติดกับประตูทางออกฉุกเฉิน

สำหรับเที่ยวบินระยะกลาง

ที่นั่งเหล่านี้จะอยู่ในตำแหน่งติดกับประตูทางออกฉุกเฉิน

*สำหรับเที่ยวบินที่บินด้วยเครื่องบิน Airbus A340 และเที่ยวบินไปและกลับจากอัมมาน (Amman) และดามัสกัส (Damascus) จะไม่มีบริการที่นั่งแบบ Seat Plus โปรดทราบว่าการจะไม่มีบริการที่นั่งแบบ Seat Plus เมื่อเดินทางจากสนามบินนานาชาติบางแห่ง

อัตราค่าธรรมเนียม

สำหรับเที่ยวบินระยะไกล


 • €50 ต่อที่นั่งและต่อเที่ยวบินหากระยะเวลาบินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 ชั่วโมง

 • €70 ต่อที่นั่งและต่อเที่ยวบินหากระยะเวลาบินมากกว่า 9 ชั่วโมง

สำหรับเที่ยวบินระยะกลาง


 • €10 ต่อที่นั่งและต่อเที่ยวบินหากระยะเวลาบินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 • €15 ต่อที่นั่งและต่อเที่ยวบินหากระยะเวลาบินอยู่ระหว่าง 1 ชั่วโมง 35 นาทีและ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 • €20 ต่อที่นั่งและต่อเที่ยวบินหากระยะเวลาบินมากกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินไป-กลับ อัตราค่าที่นั่งแบบ Seat Plus คำนวณจากระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับ ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาบินที่คาดไว้ของเที่ยวบินขาไปคือ 9 ชั่วโมง 35 นาที และขากลับคือ 8 ชั่วโมง 50 นาที อัตราค่าที่นั่งแบบ Seat Plus จะเท่ากับ €50 ทั้งสำหรับเที่ยวบินขาไปและขากลับ
ท่านสามารถสำรองที่นั่งแบบ Seat Plus* ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ ในสำนักงานจำหน่ายตั๋วหรือโดยการติดต่อตัวแทนของเรา

 • หลังจาซื้อบัตรโดยสาร ในแท็บ “ดู / ปรับเปลี่ยนการจองของท่าน ” ในเว็บไซต์

 • เมื่อเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ ที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Self-Service Kiosk)เมื่อเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ ที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Self-Service Kiosk) (ในประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ในสนามบินบางแห่ง
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่ อย่าลืมสำรองที่นั่งคู่ Duo Seat A380 ชั้นบนของเครื่องบิน A380 ทันทีที่ท่านซื้อตั๋วของท่าน

*เก้าอี้ปรับเอนได้ในระดับมาตรฐานพร้อมสัมผัสแห่งความสบายสูงสุด

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก Flying Blue

สำหรับสมาชิกของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ผู้ถือบัตร KLM Flying Blue Platinum, Club 2000 และ Skipper จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งแบบ Seat Plus ผู้ถือบัตร Flying Blue Gold และ Flying Blue Silver จะได้รับส่วนลดสำหรับบริการนี้ (50 เปอร์เซนต์สำหรับผู้ถือบัตร Flying Blue Gold และ 25 เปอร์เซนต์สำหรับผู้ถือบัตร Flying Blue Silver)ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขบัตร Flying Blue เมื่อซื้อตั๋วเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้
สำหรับเที่ยวบินระยะไกล ท่านสามารถซื้อที่นั่งแบบ Seat Plus โดยใช้ไมล์สะสม Flying Blue Miles โดยไปที่แท็บ “ดู / ปรับเปลี่ยนการจองของท่าน ”
กลับไปด้านบนของหน้า