ตัวเลือกที่นั่ง

"เดินทางโดยมีที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างกว่า” เป็นผู้โดยสารคนแรกๆที่ได้ออกจากเครื่องบินเพลิดเพลินกับความสงบเงียบของห้องโดยสารที่มีขนาดเล็กลง​​,
หรือสำรองที่นั่งที่จะติดกับผู้โดยสารท่านอื่นเพียงแค่คนเดียว
ค้นพบตัวเลือกที่นั่งของเราและเลือกที่นั่งที่เหมาะกับคุณ!
กลับไปด้านบนของหน้า