การจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ airfrance.com

คุกกี้คือ ส่วนของข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ และจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต) ในขณะที่ท่องโลกออนไลน์
วัตถุประสงค์คือการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
คุกกี้สามารถถูกเรียกดูหรือแก้ไขได้โดยผู้ส่งเท่านั้น

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

สายการบินแอร์ฟร้านซ์ใช้คุกกี้ 4 ประเภท

ก. คุกกี้ที่จำเป็นในการใช้เว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถใช้คุณลักษณะสำคัญบนเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เช่น การซื้อบัตรโดยสาร หรือการเข้าถึงบัญชีส่วนบุคคลของท่าน
โดยการปิดใช้งานคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้ได้

คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ข. คุกกี้ปฏิบัติการ

คุกกี้ปฏิบัติการช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและตรวจสอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่ท่านอาจประสบ

คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์ airfrance.com ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าและจำนวนการเข้าชมต่อหน้า ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และการคลิกที่ในบางส่วนของเว็บไซต์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ค. การตั้งค่าส่วนบุคคลคุกกี้

การตั้งค่าส่วนบุคคลคุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกและความชอบของท่านได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ จะเก็บรวบรวมที่อยู่ปัจจุบันของท่าน ภาษาของท่าน และการเดินทางครั้งสุดท้ายที่ท่านได้สำรองไว้ผ่านทางบัญชี Flying Blue ของท่าน


การปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ จะส่งผล:
- ทำให้บางหน้าของเว็บไซต์ airfance.com ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (เช่นบัญชี Flying Blue ของท่าน), - จำกัดระดับของการช่วยเหลือออนไลน์ที่ให้บริการโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์,
- กีดขวางการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบไม่ให้สามารถแสดงให้เห็นได้ หรือปิดใช้งานคุณลักษณะดังกล่าว

ง. คุกกี้การตลาดและการโฆษณา

1)
คุกกี้ตัววัด

คุกกี้ตัววัดช่วยให้เราสามารถติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดของเราได้
ด้วยคุกกี้เหล่านี้ เราจะสามารถนับและวิเคราะห์จำนวนยอดขายและจำนวนคลิกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการตลาดของเราได้
เราแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กับคู่ค้าของเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Edatis, Google, Havas, Keyade, Makazi, Tedemis และ 1000mercis)
2)
คุกกี้การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยให้เราสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้ได้:
- เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม
- การค้นหาเที่ยวบินของท่าน
- ข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันเวลาที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์อื่นๆ
- หน้าเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมเร็วๆนี้ หรือก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ airfrance.com

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาส่วนบุคคลที่พิจารณาจากความของชอบท่าน
เรายังสามารถส่งอีเมลที่สอดคล้องกับการค้นหาเที่ยวบินของท่านโดยเฉพาะให้กับท่านได้อีกด้วย
ในกรณีที่มีการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือร่วมกันหลายคน ผู้ที่ได้รับอีเมลหรือดูเนื้อหาเกี่ยวกับโปรโมชั่นอาจไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับคนที่ดำเนินการค้นหา
3)
คุ้กกี้การตลาดแบบอีเมล

สืบเนื่องจากแคมเปญทางการตลาดผ่านทางอีเมลของเรา เรานำเสนอโปรแกรมทางการตลาดเป้าหมายร่วมกับ Le Club Des Sites Marchands

เมื่อท่านสมัครสมาชิกจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กับเว็บไซต์ของสมาชิกคลับ (อื่นๆนอกจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์) และหากท่านเลือกที่จะรับข้อเสนอของคู่ค้า คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของท่าน
หากท่านดำเนินการค้นหาในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ท่านจะสามารถรับอีเมลสรุปจุดหมายปลายทางและราคาที่ท่านได้ดูไว้ โดยใช้อีเมลเดียวกับที่ใช้ในการดูจดหมายข่าวอีเล็กทรอนิกส์
อีเมลนี้จะถูกจัดส่งให้โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ผ่านทาง Le Club Des Sites Marchands

หากท่านใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น เป็นไปได้ว่าบุคคลที่สมัครสมาชิกจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และบุคคลที่ดำเนินการค้นหาในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะเป็นคนละคนกัน”

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจึงปฏิบัติตามหลักการ 2 ข้อต่อไปนี้:
- เราจะไม่แนบข้อมูลใดๆเข้ากับคุกกี้ของท่าน ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้
คุกกี้จะไม่สามารถถูกนำไปใช้ในการดึงข้อมูลที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆของท่านที่สามารถนำไปใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้
- เราจะไม่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลอื่นที่เข้าชมโฆษณาของเราซึ่งจัดให้เฉพาะตามความสนใจของท่าน

หากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของท่านถูกใช้โดยคนหลายคน หรือหากอุปกรณ์ของท่านมีเว็บเบราว์เซอร์หลากหลายเบราว์เซอร์ เนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบของท่านอาจถูกแสดงต่อผู้ใช้อื่นๆ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การจัดการคุกี้และการตั้งค่าเบราว์เซอร์” ทางด้านล่าง หากท่านต้องการ

การจัดการคุกกี้และการตั้งค่าเบราว์เซอร์

เข้าไปที่หัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการจำกัดการเข้าถึงของคุกกี้ใหม่ การรับการแจ้งเตือนของคุกกี้ใหม่ หรือการปิดใช้งานคุกกี้

เพื่อที่จะช่วยเหลือท่านในขั้นตอนนี้ เราได้ให้ลิงค์ไว้ในหัวข้อ “การช่วยเหลือ” ในเว็บเบราว์เซอร์ชื่อดังที่สุดบางเบราว์เซอร์:
- Internet Explorer http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies, - Safari http://support.apple.com/kb/PH5042, - Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647, - Firefox http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies, - Opera http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือการทำงานของการตลาดเป้าหมาย ท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.youronlinechoices.eu
และ www.allaboutcookies.org.
กลับไปด้านบนของหน้า