อีเมลและ SMS ฉ้อฉล : โปรดระวัง!

ระวังการพยายามหลอกลวงฉ้อฉลทางอีเมลและ SMS (ส่งโดย WhatsApp) ที่ดูเหมือนส่งโดย Air France อีเมลและ SMS ฉ้อฉลดังกล่าวพยายามแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน (ข้อมูลธนาคาร หลักฐานเอกสารประจำตัว... )
การหลอกลวงประเภทนี้รู้จักกันในชื่อ “phishing”

อีเมลหรือ SMS ที่น่าสงสัยใช่ไหม

สัญญาณบางประการที่เตือนการหลอกลวงมีดังนี้
  • หัวข้ออีเมล์ที่ประกอบไปด้วยคำสัญญาหรือข้อเสนอที่ไม่ปกติ(ตัวอย่างเช่น““ท่านชนะการแข่งขันของเรา!”!”หรือ““ปัญหาเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าตั๋วเดินทางของท่าน””เป็นต้น)
  • มีการขอรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน
  • อีเมลที่ต้องการให้ท่านต้องทำการต่างๆอย่างรวดเร็ว(เช่น เร่งรัดให้ท่านต้องกรอกข้อมูลการขอคืนเงินหรือการชำระเงิน)
  • ข้อความที่ประกอบไปด้วยการสะกดผิดและการใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องอย่างมากมาย
  • ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งมาจากผู้ให้บริการอีเมลทั่วไป ได้แก่ Gmail, Yahoo, Hotmail, WhatsApp ฯลฯ

วิธีการสังเกตอีเมลที่เป็นทางการ

ทางสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะส่งข้อความถึงท่าน2 กรณีเท่านั้น

ข้อความเชิงพาณิชย์

อีเมลเหล่านี้จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ เช่นเดียวกับเส้นทางการบินเปิดใหม่หรือบริการอื่นๆของสายการบินแอร์ฟร้านซ์
สายการบินจะไม่มีการขอรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวขอท่านผ่านทางอีเมลเหล่านี้โดยเด็ดขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของท่าน

ถ้าท่านสำรองที่นั่ง ท่านอาจจะได้รับอีเมลเพื่อขอให้ท่านแสดงข้อมูลเฉพาะ ที่หน่วยงานในประเทศปลายทางของท่านต้องการ
นอกจากนี้สายการบินจะมีการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนให้ท่านเช็คอิน

อีเมลล์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลบางส่วนของท่าน(เช่น หมายเลขการสำรองที่นั่ง หรือหมายเลขสมาชิก Flying Blue)
ท่านจะถูกส่งกลับไปยังหน้าเว็ปไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้สมบูรณ์

วิธีการจัดการกับอีเมล์หลอกลวง

หากท่านได้รับอีเมลล์ที่น่าสงสัย โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
  • อย่าเปิดไฟล์แนบหรือคลิกลิงค์เชื่อมโยงใดๆ
  • ในอีเมลประเภทนี้จะต้องมีข้อมูลล็อกอิน เช่น หมายเลขอ้างอิงการจองของท่าน หรือ หมายเลขบัตร Flying Blue
โปรดแจ้งข้อมูลอีเมลและ SMS ฉ้อฉลทุกประเภทซึ่งดูเหมือนมาจากว่า Air France ไปยังที่อยู่ :abuse@airfrance.fr
และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงออนไลน์ โปรดอย่าลืมอัพเดทเว็บบราว์เซอร์และโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่เสมอ
กลับไปด้านบนของหน้า