คำแนะนำเพื่อสุขภาพและความสะดวกสบายของท่าน

"

Prior to departure • ควรปรับเวลาการนอนให้เหมาะสม
  ควรปรับเวลาการนอนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง: 

  - -สำหรับการเดินทางไปทางทิศตะวันออก: ควรปรับเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นในช่วงก่อนวันเดินทาง

  - -สำหรับการเดินทางไปทางทิศตะวันตก: ไม่ควรเข้านอนเร็วจนเกินไปในช่วงก่อนวันเดินทาง

 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานอนหลับ


บนเครื่อง  • เมื่อเครื่องบินขึ้น ควรปรับเวลาในนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางที่ท่านเดินทางไป สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะปรับตารางการเสิร์ฟอาหารให้เหมาะสมกับเวลาของประเทศจุดหมายปลายทางของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นเวลานานได้ดียิ่งขึ้น

  ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในปริมาณมาก:

  - -สำหรับการเดินทางไปทางทิศตะวันออก ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต (พาสต้า ข้าว ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยในการนอนหลับ

  - -สำหรับการเดินทางไปทางทิศตะวันตก ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทโปรตีน

 • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งเที่ยวบิน
  ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและนอนหลับได้ยากขึ้น


Upon arrival  • ควรใช้เวลาอยู่นอกบ้านและหลีกเลี่ยงการนอนหลับระหว่างวัน เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถปรับเวลาได้ดียิ่งขึ้น

 • ออกกำลังกาย โดยการเดิน ว่ายน้ำ ฯลฯ
  กิจกรรมง่ายๆ จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง อีกทั้งจะช่วยให้สามารถนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

 • ควรปรับเวลาในการรับประทานอาหารตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจุดหมายปลายทางในทันทีก่อนเดินทาง


 


"