การขอคืนเงิน

บัตรโดยสารเครื่องบิน บริการเสริม หรือบริการอื่นๆ นี่คือทุกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขอคืนเงิน
โปรดทราบว่าหากเอกสารการจองมีผู้โดยสารหลายท่าน การขอคืนเงินจะมีผลกับบัตรโดยสารทั้งหมด

จำนวนการคืนเงินคำนวณตามเงื่อนไขอัตราค่าโดยสารของบัตร (ไม่รวมค่าบริการซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้).
ท่านได้เช็คอินแล้วใช่หรือไม่
โปรดยกเลิกการเช็คอินออนไลน์ของท่านก่อนทำการขอคืนเงิน เช็คอินออนไลน์ ก่อนที่จะขอคืนเงิน
Cliquer pour replier le bloc

ท่านได้สมัครประกันภัยการยกเลิกใช่หรือไม่
หากขณะซื้อบัตรโดยสาร ท่านได้สมัครประกันภัย Mondial Assistance โปรดยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่านกับ Air France และหลังจากนั้นแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ Mondial Assistance
ท่านได้จองโรงแรม รถยนต์ กิจกรรม…ใช่หรือไม่
ขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการก่อนทำการขอคืนเงินออนไลน์ ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการอยู่ในอีเมลการยืนยันของท่าน
return to top of page