เช็คอินออนไลน์

ค้นหาบัตรโดยสารโดยใช้รหัสอ้างอิงการสำรองที่นั่ง หรือหมายเลขบัตรโดยสาร
ค้นหาการสำรองที่นั่ง
สายการบินที่เลือก :
ค้นหาการสำรองที่นั่ง
Flying Blue numaranızı kullanın
ค้นหาการสำรองที่นั่ง
กับเลขที่อ้างอิงการสำรองที่นั่งหรือหมายเลขบัตรโดยสารของท่าน
ค้นหาบัตรโดยสารโดยใช้หมายเลขบัตร Flying Blue ของท่าน
ค้นหาการสำรองที่นั่ง
สายการบินที่เลือก :

เกี่ยวกับการเช็คอิน

การเช็คอิน ถึงเวลาเลือกที่นั่งของท่าน จากนั้นท่านจะได้รับบัตรขึ้นเครื่องซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการขึ้นเครื่อง ถือโอกาสพิมพ์ป้ายกระเป๋าเดินทางของท่านไปพร้อมกัน จากนั้นเพียงแค่นำสัมภาระของท่านมาฝากกับเรา !

ทางเว็บไซต์

กรอกหมายเลขอ้างอิงการจอง หรือหมายเลขบัตร Flying Blue ของท่าน เพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ !

แอพพลิเคชั่น

เช็คอินและเก็บบัตรขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน สะดวกรวดเร็วด้วยแอพ Air France !

ตู้จอสัมผัส

ท่านต้องการเช็คอินที่สนามบินใช่ไหม ตู้จอสัมผัสของเราให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง !