การขอคืนเงิน

* โปรดกรอกข้อมูล

ก่อนทำการขอคืนเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกการสำรองที่นั่งแล้ว
การคืนเงินดำเนินการตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของบัตรโดยสารโดยผ่านบัญชีธนาคารซึ่งผู้ถือบัตรโดยสารได้ให้รายละเอียดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือของเรา

ข้อมูลส่วนตัว

{0} เป็นช่องบังคับกรอก
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องมีตัวอักขระอย่างน้อย {1} ตัว ช่องข้อมูล {0} ต้องประกอบด้วยตัวอักษรเท่านั้น อย่าใส่เครื่องหมายเสียงหรือสัญลักษณ์
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องมีตัวอักขระอย่างน้อย {1} ตัว ช่องข้อมูล {0} ต้องประกอบด้วยตัวอักษรเท่านั้น อย่าใส่เครื่องหมายเสียงหรือสัญลักษณ์

{0} เป็นช่องบังคับกรอก หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านป้อนไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลงคำขอของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอกมีจำนวนตัวเลขไม่ตรงตามที่กำหนดสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน - โปรดแก้ไขข้อมูลที่กรอก

{0} เป็นช่องบังคับกรอก หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านป้อนไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลงคำขอของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอกมีจำนวนตัวเลขไม่ตรงตามที่กำหนดสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน - โปรดแก้ไขข้อมูลที่กรอก
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ที่อยู่อีเมลที่ท่านป้อนไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขให้ถูกต้อง
หมายเลขบัตร Flying Blue ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ หมายเลขบัตร Flying Blue ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ โปรดกรอกข้อมูลในช่องนี้ รูปแบบคำตอบไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องไม่มีช่องว่างสัญลักษณ์ เช่น * + - / หรือตัวอักขระพิเศษ รูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลง
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องไม่มีช่องว่างสัญลักษณ์ เช่น * + - / หรือตัวอักขระพิเศษ รูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลง
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องไม่มีช่องว่างสัญลักษณ์ เช่น * + - / หรือตัวอักขระพิเศษ รูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลง
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องไม่มีช่องว่างสัญลักษณ์ เช่น * + - / หรือตัวอักขระพิเศษ รูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลง
เลือกวันเดินทางขาไป
{0} เป็นช่องบังคับกรอก ช่องข้อมูล {0} ต้องไม่มีช่องว่างสัญลักษณ์ เช่น * + - / หรือตัวอักขระพิเศษ รูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแปลง

วิธีการคืนเงิน

  • In order to process your refund, we require the following details
    {0} เป็นช่องบังคับกรอก

    • ถ้าไม่ใช่ โปรดแนบรายละเอียดบัญชีธนาคารหรือไปรษณีย์ (สำหรับบัญชีซึ่งมีที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส) ในเอกสารประกอบด้านบน