รับประกันราคาถูกที่สุด

ท่านพบตั๋วของ Air France ที่มีราคาถูกกว่าบนอินเทอร์เน็ตไซต์อื่นหรือไม่
ใช้สิทธิประโยชน์จากการรับประกันราคาถูกที่สุด
Air France จะคืนเงินส่วนต่างระหว่างตั๋วทั้ง 2 ใบ พร้อมทั้งเงินโบนัส 2,000 บาท หากซื้อตั๋วเครื่องบินใน www.airfrance.co.th แล้วท่านพบตั๋วที่มีราคาถูกกว่า:
  1. โดยมีราคาถูกกว่าอย่างน้อย 500 บาท,
  2. บนอินเทอร์เน็ตไซต์อื่นในประเทศไทย,
  3. ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านจองใน www.airfrance.co.th,
  4. สำหรับเที่ยวบิน กำหนดการเดินทาง และชั้นโดยสารที่เหมือนกัน.
โปรดทราบ: การคืนเงิน "ส่วนต่างราคา" และเงินโบนัส 2,000 บาทนั้นจะนำไปใช้ได้ในการเดินทางครั้งต่อไป.

ส่งข้อร้องเรียน

อย่าลืมส่งคำขอคืนเงินของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืนในวันเดียวกับที่ท่านซื้อตั๋วผ่าน www.airfrance.co.th

ในการขอสมัครเข้าร่วมการรับประกันราคาถูกที่สุด ให้ส่งอีเมลไปที่mail.promotion.bkk@airfrance.fr โดยระบุข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง เราขอแนะนำให้ท่านคัดลอกและวางรายการนี้ โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ในอีเมลของท่านโดยตรง

* ข้อมูลบังคับกรอก

1. รายละเอียดของท่าน:
นามสกุล*:
ชื่อ*:
อีเมล*:
ประเทศ (ที่อยู่อาศัย)*:
หมายเลขโทรศัพท์*:
หมายเลขบัตร Flying Blue (หากท่านเป็นสมาชิก):

2. การจองตั๋ว Air France ของท่าน:
วันที่ออกเดินทาง*:
หมายเลขเที่ยวบิน*:
สนามบินที่ออกเดินทาง*:

จำนวนผู้โดยสาร:
ชั้นที่จอง (Tempo/ประหยัด):
ราคาตั๋ว:

3. ข้อเสนอที่พบบนเว็ปไซต์อื่น:
ชื่อของอินเทอร์เน็ตไซต์*:
ที่อยู่ URL*:
จำนวนตั๋ว*:

โปรดทราบ: Air France ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้.
กลับไปด้านบนของหน้า