ซื้อบัตรโดยสาร

ค่าธรรมเนียมการจองคือค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวกับการขายตั๋ว
โดยจะมีผลกับคำขอในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินค่าตั๋ว (ยกเว้นตั๋วที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและคืนเงินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และตั๋วที่ออกสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมการจองจะแตกต่างกันตาม:
  • จุดจำหน่าย (ออนไลน์ สำนักงานออกตั๋วของ Air France ฯลฯ)
  • สถานที่ออกตั๋ว (ออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ฯลฯ)

การเปลี่ยนตั๋ว

การเปลี่ยนแปลงทาง airfrance.co.th ตู้บริการตนเอง
การเปลี่ยนแปลงทาง โทรศัพท์หรือที่ เคาน์เตอร์สนามบิน
การเปลี่ยนแปลงทาง โทรศัพท์หรือที่ สำนักงานออกตั๋วของ Air France

ตั๋วที่ซื้อผ่าน airfrance.co.th หรือที่ สำนักงานออกตั๋วของ Air France

-

EUR 15*

EUR 15*

ตั๋วที่ซื้อผ่าน เว็ปไซต์ของบุคคลที่สามหรือ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

EUR 15*

EUR 15*

EUR 15*

การคืนเงิน

การคืนเงินที่ร้องขอทาง airfrance.co.th
การคืนเงินที่ร้องขอทาง เคาน์เตอร์สนามบินของ Air France

ตั๋วที่ซื้อผ่าน airfrance.co.th หรือที่ สำนักงานออกตั๋วของ Air France

EUR 20*

EUR 20*

ตั๋วที่ซื้อจาก เว็ปไซต์ของบุคคลที่สามหรือ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ต้องดำเนินการคำขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ใช้บริการในการซื้อตั๋ว*

* ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจะกำหนดและคิดค่าธรรมเนียมการจอง สำหรับการเปลี่ยนแปลงและคืนเงินค่าตั๋วของ Air France เอง ดังนั้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแตกต่างกันตามตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย

กลับไปด้านบนของหน้า