ซื้อบัตรโดยสาร

ราคาตั๋วของท่านจะแบ่งออกเป็น:
  • ค่าเดินทางไม่รวมภาษี / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • ภาษี
  • ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว
ค่าธรรมเนียมการออกตั๋วเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายตั๋ว
โดยจะมีผลกับตั๋วแต่ละใบและสำหรับผู้เดินทางทุกคน ยกเว้นทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี และไม่สามารถคืนเงินได้

ค่าธรรมเนียมการออกตั๋วจะแตกต่างกันตาม:
  • ประเภทการเดินทาง* (เที่ยวบินระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล)
  • ชั้นโดยสาร
  • ราคาตั๋วและเงื่อนไข
  • จุดจำหน่าย** (ออนไลน์ โทรศัพท์ สำนักงานออกตั๋ว)

Ticket purchased on airfrance.co.th
Ticket purchased by phone
Ticket purchased at an Air France ticket office

Short-haul flight 

-

THB 790

THB 990

Medium-haul flight    

-

THB 790

THB 990

Long-haul flight   (Voyageur – flexible fare, Alizé, Premium Economy, most economical fare)

-

THB 790

THB 990

Long-haul flight (Affaires, La Première)

-

THB 790

THB 990

โปรดทราบ: ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจะกำหนดและคิดค่าธรรมเนียมการออกตั๋วของตนเองในการจำหน่ายตั๋วของ Air France ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแตกต่างกันตามตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแต่ละราย

* ประเภทการเดินทาง: ระยะสั้น: ตั๋วทั้งหมดที่ออกสำหรับการเดินทางภายในประเทศ (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรปกับเขตปกครองและเขตแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส) และสำหรับการเดินทางระหว่าง Fort-de-France กับ Pointe-à-Pitre
ระยะกลาง: ตั๋วทั้งหมดที่ออกสำหรับการเดินทางภายในยุโรป ระหว่างยุโรปกับแอฟริกาเหนือ (แอลจีเรีย โมร็อกโก และตูนิเซีย) หรืออิสราเอล และภายในแคริบเบียน
ระยะไกล: ตั๋วที่ออกสำหรับการเดินทางอื่นๆ
** จุดจำหน่าย: ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม 400 บาทเมื่อจองออนไลน์ การจองผ่านสำนักงานออกตั๋ว หรือเลือกสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์มีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป

กลับไปด้านบนของหน้า