ซื้อบัตรโดยสาร

การพัฒนาที่ยั่งยืน
คำนวณการปล่อย CO2 จากการเดินทางของท่าน !
เครื่องคำนวณปริมาณ CO2

ต้องการเวลาตัดสินใจเพิ่มใช่หรือไม่?

ต้องการเวลาคิดไตร่ตรองใช่ไหม? เมื่อท่านสำรองที่นั่งออนไลน์ ท่านสามารถเลือกใช้ ขอเวลาคิด (Time to Think) ตัวเลือกนี้จะทำการประกันการสำรองที่นั่งและราคาจนถึง 3 วัน* ข้อเสนอตัวเลือกดังกล่าว :

- ค่าธรรมเนียม 5 € **  บนทุกเที่ยวบินในประเทศฝรั่งเศส ยุโรป หรือระหว่างยุโรปและ
แอฟริกาเหนือหรืออิสราเอล
- ค่าธรรมเนียม 15 €** ในเที่ยวบินอื่นๆ ทั้งหมด
- ฟรีสำหรับเด็กอายุ 0-23 เดือนเต็ม หรือเมื่อเดินทางในห้องโดยสาร
La Première  เมื่อต้องการยืนยันการซื้อบัตรโดยสารของท่าน กรุณาดูที่หัวข้อ “ดู/แก้ไขการสำรองที่นั่ง" เพื่อชำระค่าบัตรโดยสารก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาโดยไม่เปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งเดิม หากท่านไม่สามารถยืนยันการซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด การสำรองที่นั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ดู/แก้ไขการสำรองที่นั่ง

* ระยะเวลาเลือกใช้
ขอเวลาคิด (Time to Think) ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและวันที่สำรองที่นั่ง
** ราคาต่อท่าน เป็นเงินยูโร โดยจะบวกเพิ่มในราคาบัตรโดยสาร ตัวเลือกนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้
อย่าลืมให้เบอร์โทรติดต่อของท่านกับเราขณะทำการจอง เพื่อรับข้อมูลที่อัปเดต!
ขณะที่ท่านทำการจองตั๋ว โปรดใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านใช้ในการติดต่อระหว่างการเดินทาง เพื่อเราสามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของท่านได้ทันเวลา กรุณาไปที่ “ดู/แก้ไขการสำรองที่นั่ง”

กลับไปด้านบนของหน้า