PREMIUM ECONOMY

ที่นั่งชั้น Premium Economy - ที่นั่งโดยสารระหว่างชั้น Economy และ ชั้น Business, ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวและเต็มไปด้วยคุณภาพของการบริการที่เพียบพร้อม ให้คุณสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ห้องโดยสารโฉมใหม่ เริ่ม 27 มีนาคม 2561*

Air France ปรับปรุงห้องโดยสารโฉมใหม่ มอบความสะดวกสบายในการนั่งพักผ่อนของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ในเส้นทาง กรุงเทพ-ปารีส บริการด้วยเครื่อง B777-200

ห้องโดยสาร Premium Economy สะดวกสบายในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนและทำงาน ด้วยพื้นที่ที่กว้างขึ้น เงียบสงบและเป็นส่วนตัวตลอดการเดินทาง

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเนื่องจากข้อจำกัดในการให้บริการในบางเที่ยวบิน ห้องโดยสารใหม่จะไม่มีบริการในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากปารีสถึงกรุงเทพในวันศุกร์และวันอาทิตย์ และเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพในวันเสาร์และวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2561.
*โปรโมชั่นตั๋วไปกลับชั้นประหยัด ราคารวมภาษี ออกเดินทางจากกรุงเทพ จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบราคาและเงื่อนไข ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง ออกตั๋วก่อน 28 มีนาคม 2561 เดินทางภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต้องจองและออกตั๋วล่วงหน้า 5 วันก่อนการเดินทาง ต้องอยู่ที่เมืองปลายทางอย่างน้อย 7 วัน ไม่เกิน 3 เดือน มีค่าธรรมเนียมในการหยุดพักที่ปารีส 4,000 บาท ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวันเดินทาง 6,000 บาท ตั๋วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ Air France ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับไปด้านบนของหน้า