PREMIUM ECONOMY

ที่นั่งชั้น Premium Economy - ที่นั่งโดยสารระหว่างชั้น Economy และ ชั้น Business, ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวและเต็มไปด้วยคุณภาพของการบริการที่เพียบพร้อม ให้คุณสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ห้องโดยสารโฉมใหม่

เริ่ม 27 มีนาคม - 28 ตุลาคม 2561*

Air France ปรับปรุงห้องโดยสารโฉมใหม่ มอบความสะดวกสบายในการนั่งพักผ่อนของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ในเส้นทาง กรุงเทพ-ปารีส บริการด้วยเครื่อง B777-200 ห้องโดยสาร Premium Economy สะดวกสบายในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนและทำงาน ด้วยพื้นที่ที่กว้างขึ้น เงียบสงบและเป็นส่วนตัวตลอดการเดินทาง
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเนื่องจากข้อจำกัดในการให้บริการในบางเที่ยวบิน ห้องโดยสารใหม่จะไม่มีบริการในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากปารีสถึงกรุงเทพในวันศุกร์และวันอาทิตย์ และเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพในวันเสาร์และวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 18 มิถุนายน 2561.
โปรโมชั่นชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางไป ราคารวมภาษี ออกเดินทางจากกรุงเทพ จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบราคาและเงื่อนไข ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง ออกตั๋วก่อน ต้องออกตั๋วล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง ต้องอยู่ที่เมืองปลายทางอย่างน้อย 3 วัน ไม่เกิน 12 เดือน ราคาปรับเปลี่ยนตาม
กลับไปด้านบนของหน้า