PREMIUM ECONOMY

ที่นั่งชั้น Premium Economy - ที่นั่งโดยสารระหว่างชั้น Economy และ ชั้น Business, ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวและเต็มไปด้วยคุณภาพของการบริการที่เพียบพร้อม ให้คุณสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

ห้องโดยสารโฉมใหม่ เริ่ม 26 มีนาคม 2561

Air France ปรับปรุงห้องโดยสารโฉมใหม่ มอบความสะดวกสบายในการนั่งพักผ่อนของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ในเส้นทาง กรุงเทพ-ปารีส บริการด้วยเครื่อง B777-200

ห้องโดยสาร Premium Economy สะดวกสบายในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนและทำงาน ด้วยพื้นที่ที่กว้างขึ้น เงียบสงบและเป็นส่วนตัวตลอดการเดินทาง
*ราคาตั๋วไป-กลับรวมภาษีในชั้น Premium Economy ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบราคาและเงื่อนไข ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง ออกตั๋ว ต้องออกตั๋วล่วงหน้า 3 วันก่อนการเดินทาง ต้องอยู่ที่เมืองปลายทางอย่างน้อย 3 วัน ไม่เกิน 12 เดือน ราคาปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล สามารถหยุดพักที่ Paris ได้โดยมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวันเดินทาง 6,000 บาท ตั๋วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ Air France ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับไปด้านบนของหน้า