ราคาดีที่สุดไปยุโรป

หลากหลายเส้นทางการบินที่คุณสามารถเลือกได้ให้คุณเพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์แห่งยุโรปในราคาที่ดีที่สุด

การเลือกของเรา

จากกรุงเทพฯ
เงื่อนไข:
โปรโมชั่นตั๋วไปกลับชั้นประหยัด ราคารวมภาษี ออกเดินทางจากกรุงเทพ จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบราคาและเงื่อนไข ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง ออกตั๋วก่อน ต้องออกตั๋วล่วงหน้า 3 วันก่อนเดินทาง ต้องอยู่ที่เมืองปลายทางอย่างน้อย 5 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ราคาปรับเปลี่ยนตาม ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวันเดินทาง 6,000 บาท ตั๋วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ Air France ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับไปด้านบนของหน้า