ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในคอร์ซิกา

อัตราค่าโดยสารสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในคอร์ซิกาใช้ได้กับผู้ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่ามีถิ่นที่อยู่ประจำในคอร์ซิกา และเดินทางบนเที่ยวบินไป-กลับจากคอร์ซิกาไปยังสนามบินปารีส ออร์ลี โดยสามารถพักอยู่ได้ไม่เกิน 60 วัน (หรือ 6 เดือนสำหรับนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ในคอร์ซิกา) หากท่านทำเครื่องหมายในช่องนี้และมีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในคอร์ซิกา เราจะเสนอเพียงอัตราค่าโดยสารนี้ให้ท่านเท่านั้น

หากท่านเป็นนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 26 ปี และต้องการใช้สิทธิอัตราค่าโดยสารนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ในคอร์ซิกา กรุณาติดต่อหมายเลข +33 (0)9 69 39 02 15 (ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ได้ตลอด 7 วัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 22.00 น.

ผู้โดยสารทุกท่านที่มีชื่อในเอกสารการจองจะต้องแสดงเอกสารยืนยันถิ่นที่อยู่ประจำในคอร์ซิกา

โดยเลือกจาก :